Åpent seminar om stemmerettsjubileet

Den 17. juli 1919 opphevet Stortinget Grunnlovens bestemmelse om at stemmerett skulle suspenderes dersom man mottok fattigstøtte. Vedtaket i 1919 er historisk viktig fordi det markerte at sosial og økonomisk status eller personlige egenskaper ikke lenger skulle være bestemmende for om man hadde fulle borgerrettigheter.

I anledning stemmerettsjubileet 2019 inviterer Stortinget til et seminar som vil belyse de historiske hendelsene og utviklingstrekkene vi feirer under årets stemmerettsjubileum, samt relatere det til politisk deltagelse og stemmerettsbruk i dag.

Se opptak av seminaret her

Program

  • 9.00 – Åpning ved stortingspresident Tone Wilhelmsen Trøen
  • 9.05 – Demokratiutvikling, stemmerett og utestengelse i Norge – Bjørn Arne Steine, Stortinget
  • 9.20 – 1930-tallet - omkamp om fattiges demokratiske deltagelse – Trine Berg Kopperud, Stortinget
  • 9.35 – Med stjerne i margen. Seks kvinners kamp mot suspensjon – Johanne Bergkvist, Oslo Byarkiv  
  • 9.55–10.15 Pause under starten på stortingsmøtet
  • 10.15 – Panelsamtale med representanter for politiske partier om problemstillinger knyttet til politisk deltagelse og utenforskap og bruk av stemmerett i dag, i lys av stemmerettsjubileets temaer. Ordstyrer er kommentator Eirik Bergesen, leder av det politiske showet All Makt. Paneldeltakere er Bjørnar Moxnes (R), Kari Elisabeth Kaski (SV), Jette F. Christensen (Ap), Per Olaf Lundteigen (Sp) Sondre Hansmark (Unge Venstre), Hans Fredrik Grøvan (KrF), Heidi Nordby Lunde (H), Morten Wold (FrP) og Kristoffer Robin Haug (MDG). 
  • 11.15 - Slutt

Praktisk informasjon:

Tid og sted: tirsdag 7. mai kl. 09.00–11.15, lagtingssalen i Stortinget.

Påmelding innen mandag 6. mai kl. 14 til:  stemmerett@stortinget.no

Seminaret er åpent for alle, men grunnet plassbegrensninger må de som ønsker å delta melde seg på.

Les mer om stemmerettsjubileet. 


Sist oppdatert: 07.05.2019 15:46