Representantforslag om å sikre norske lønns- og arbeidsvilkår i norske farvann og på norsk sokkel

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Geir Pollestad, Terje Aasland, Torgeir Knag Fylkesnes Saken er behandlet i næringskomiteen Forslag fra (A), (Sp, (SV) Innstilling avgitt 02.04.2020 Innst. 226 S (2019-2020)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet et representantforslag fra stortingsrepresentantene Terje Aasland, Geir Pollestad og Torgeir Knag Fylkesnes om å sikre norske lønns- og arbeidsvilkår i norske farvann og på norsk sokkel. Forslaget oppnådde ikke flertall, men med flertallet bestående av Høyre, FrP, Venstre og KrF vedtok Stortinget å be regjeringen nedsette et partssammensatt utvalg for å vurdere tiltak som kan styrke norsk maritim kompetanse, sikre norske sjøfolk på norske skip og sikre norske rederiers konkurransekraft.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 02.04.2020

   Debattert i Stortinget 21.04.2020
   Votert i Stortinget 21.04.2020