Skriftlige spørsmål og svar

Liste over skriftlige besvarelser. Skriftlige spørsmål er en kort spørsmålsform, og er ikke gjenstand for debatt i Stortinget.

Finn spørsmål til skriftlig besvarelse etter

Alle (1 - 20 av 2294)
 • Skriftlig spørsmål fra Silje Hjemdal (FrP) til helse- og omsorgsministeren

  Dokument nr. 15:2291 (2023-2024)

  Innlevert: 14.06.2024

  Sendt: 14.06.2024

  Til behandling

  Vil helseministeren snarlig rydde opp i misforståelsen fra Helfo om hvordan lovkravet om henvisning skal praktiseres for å fortsatt sikre at spesialhelsetjenesten skal kunne tilby velfungerende lavtersketilbud innen veneriske sykdommer?
 • Skriftlig spørsmål fra Silje Hjemdal (FrP) til barne- og familieministeren

  Dokument nr. 15:2294 (2023-2024)

  Innlevert: 13.06.2024

  Sendt: 14.06.2024

  Til behandling

  Hva gjør statsråden for at barn og unge som er under omsorg av barnevernet skjermes fra forsøk på rekruttering til kriminalitet?
 • Skriftlig spørsmål fra Tage Pettersen (H) til barne- og familieministeren

  Dokument nr. 15:2293 (2023-2024)

  Innlevert: 13.06.2024

  Sendt: 14.06.2024

  Til behandling

  Vil statsråden ta initiativ til å evaluere loven om at retusjert reklame må merkes for å se om den har hatt ønsket effekt og om den blir håndhevet etter intensjonen, og om det er behov for å foreta nye vurderinger etter at KI-genererte bilder nå har kommet på markedet?
 • Skriftlig spørsmål fra Tage Pettersen (H) til barne- og familieministeren

  Dokument nr. 15:2292 (2023-2024)

  Innlevert: 13.06.2024

  Sendt: 14.06.2024

  Til behandling

  Vil statsråden utarbeide et langsiktig «veikart» for utviklingen av barnevernet som kan bidra til at målbildet er tydelig både med tanke på en tidshorisont og hvilke kvalitetsindikatorer man vil strekke seg mot?
 • Skriftlig spørsmål fra Seher Aydar (R) til helse- og omsorgsministeren

  Dokument nr. 15:2290 (2023-2024)

  Innlevert: 13.06.2024

  Sendt: 13.06.2024

  Til behandling

  Sykehuset Østfold har fått oppdrag om å omorganisere tjenester innenfor psykisk helsevern. Et av forslagene som vurderes er å flytte Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk (BUP) i Fredrikstad til Sarpsborg. Med det kan Østfolds mest folkerike kommune, og kommunen med høyest andel barn som vokser opp i fattigdom, miste stedlig tilstedeværelse av spesialisthelsetjeneste til barn og unge med behandlingsbehov. Mener statsråden at befolkninga i Fredrikstad ikke trenger Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk (BUP) i byen sin?
 • Skriftlig spørsmål fra Bård Hoksrud (FrP) til helse- og omsorgsministeren

  Dokument nr. 15:2289 (2023-2024)

  Innlevert: 13.06.2024

  Sendt: 13.06.2024

  Til behandling

  Kan statsråden svare konkret på hva de regionale helseforetakene har kjøpt av private helsetjenester de siste årene?
 • Skriftlig spørsmål fra Hårek Elvenes (H) til forsvarsministeren

  Dokument nr. 15:2288 (2023-2024)

  Innlevert: 12.06.2024

  Sendt: 13.06.2024

  Til behandling

  Kan statsråden utdype når simulator til P-8 planlegges anskaffet, og når mener statsråden det er realistisk at trening av norsk personell kan starte opp på en egen P-8 simulator i Norge?
 • Skriftlig spørsmål fra Frank Edvard Sve (FrP) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:2287 (2023-2024)

  Innlevert: 12.06.2024

  Sendt: 13.06.2024

  Rette vedkommende: Kommunal- og distriktsministeren

  Til behandling

  Kan samferdselsministeren leggje fram kva økonomisk kompensasjon Møre og Romsdal Fylkeskommune har fått i sitt budsjett i overføringane for 2024 for å dekke inn inntektsbortfall pga. halvering av ferjeprisane?
 • Skriftlig spørsmål fra Heidi Nordby Lunde (H) til finansministeren

  Dokument nr. 15:2286 (2023-2024)

  Innlevert: 12.06.2024

  Sendt: 13.06.2024

  Til behandling

  Hva er provenyeffekten og fordelingsvirkningen av å øke frikortgrensen til EUs grense for lavinntekt for en person som bor alene, og hvor mye av skatteletten vil tilfalle personer med inntekt over denne grensen?
 • Skriftlig spørsmål fra Sandra Bruflot (H) til helse- og omsorgsministeren

  Dokument nr. 15:2285 (2023-2024)

  Innlevert: 12.06.2024

  Sendt: 12.06.2024

  Til behandling

  Kan statsråden redegjøre for hva den «rekordlave ventetiden» er og når ventetiden for rusbehandlingen var rekordlav?
 • Skriftlig spørsmål fra Une Bastholm (MDG) til klima- og miljøministeren

  Dokument nr. 15:2284 (2023-2024)

  Innlevert: 12.06.2024

  Sendt: 12.06.2024

  Til behandling

  Kan statsråden bekrefte at både Stortingsmeldingen med konkrete virkemidler som viser hvordan klimamålene i 2030 skal nås og Klimamelding for perioden fram mot 2035 blir lagt fram for Stortinget i løpet av dette året i henhold til vedtak gjort av Stortinget?
 • Skriftlig spørsmål fra Kjell Ingolf Ropstad (KrF) til finansministeren

  Dokument nr. 15:2283 (2023-2024)

  Innlevert: 12.06.2024

  Sendt: 12.06.2024

  Til behandling

  I 2019 beregnet Finansdepartementet at Statens Pensjonsfond Utland hadde investert nær 22 mrd. kroner i utenlandske pengespillselskaper som er ulovlige i Norge. KrF mener at disse selskapene driver en svært kynisk og aggressiv markedsføring mot personer som er utsatte og sårbare for avhengighet, på en måte som bryter med allmenne etiske normer. Hvilke pengespillselskaper som ikke har lov til å tilby sine spill til norske forbrukere har SPU investert i, og hvor store er investeringene, per 1.1. 2024?
 • Skriftlig spørsmål fra Tone Wilhelmsen Trøen (H) til helse- og omsorgsministeren

  Dokument nr. 15:2282 (2023-2024)

  Innlevert: 12.06.2024

  Sendt: 12.06.2024

  Til behandling

  Hvor mange pasienter fikk behandling hos en Fritt behandlingsvalg-aktør, per 1. august 2023, 1. desember 2023 og 31. januar 2024? Ønsker svar oppgitt i tabell pr aktør sortert pr RHF og HF.
 • Skriftlig spørsmål fra Nikolai Astrup (H) til energiministeren

  Dokument nr. 15:2281 (2023-2024)

  Innlevert: 12.06.2024

  Sendt: 12.06.2024

  Til behandling

  Hvordan vurderer statsråden konsekvenser for Norge av begrenset nettkapasitet på tysk side og en eventuell innføring av flere prisområder i Tyskland, og har statsråden vurdert å ta opp disse sakene med sin tyske motpart?
 • Skriftlig spørsmål fra Kjell Ingolf Ropstad (KrF) til kunnskapsministeren

  Dokument nr. 15:2280 (2023-2024)

  Innlevert: 12.06.2024

  Sendt: 12.06.2024

  Til behandling

  Effektiv ressursbruk er et sentralt spørsmål i skolepolitikken. I dag brukes et betydelig beløp på å gi alle foreldre 12 timer gratis SFO for 1-3. trinn. Hva er provenyeffekten av å avvikle dette tiltaket og i stedet innføre en moderasjonsordning som gir 12 timer gratis SFO for husholdninger med inntekt opp til a) 1 mill. kroner b) 1,5 mill. kroner og c) 2 mill. kroner? Det bes om å få oppgitt hel- og halvårseffekt og hvor mange barn og husholdninger som vil bli berørt av moderasjonsordningen.
 • Skriftlig spørsmål fra Tor André Johnsen (FrP) til justis- og beredskapsministeren

  Dokument nr. 15:2279 (2023-2024)

  Innlevert: 11.06.2024

  Sendt: 12.06.2024

  Til behandling

  De få tiltakene Stortinget vedtok i 2023 er ett steg i riktig retning, men det er langt igjen før politiet og andre aktører har fått tilstrekkelig med virkemidler til å stoppe dagens uakseptable utvikling. Har de tiltakene som Stortinget vedtok i desember i fjor blitt innført enda, og om nei, hvorfor ikke, og mener statsråden at det er tilstrekkelig med de få tiltakene som Stortinget vedtok, eller mener justisministeren det er behov for flere og sterkere tiltak for å stoppe gjengene, bilbrannene, ungdomsvolden og ranerne?
 • Skriftlig spørsmål fra Erlend Larsen (H) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:2278 (2023-2024)

  Innlevert: 11.06.2024

  Sendt: 12.06.2024

  Til behandling

  Er det slik at statsråden har tatt en avgjørelse på hva som blir rutetidene på Vestfoldbanen, og ikke lenger er åpen for å lytte til lokalbefolkningens synspunkter, eller blir rutetidene formelt vedtatt etter sommeren?
 • Skriftlig spørsmål fra Marie Sneve Martinussen (R) til finansministeren

  Dokument nr. 15:2277 (2023-2024)

  Innlevert: 11.06.2024

  Sendt: 12.06.2024

  Til behandling

  Kan det bes om en oversikt over betalt formuesskatt i kroner og prosent av henholdsvis brutto- og ligningsformue for årene 2013, 2021 og 2023, og ber om at svaret oppgis fordelt etter ulike formuesintervaller, samt for topp 1 % og topp 0,1 %?
 • Skriftlig spørsmål fra Dag-Inge Ulstein (KrF) til utenriksministeren

  Dokument nr. 15:2276 (2023-2024)

  Innlevert: 11.06.2024

  Sendt: 12.06.2024

  Til behandling

  Hvilke initiativ har utenriksministeren tatt angående de over 1 800 politiske fangene som er fengslet i Hongkong?
 • Skriftlig spørsmål fra Mímir Kristjánsson (R) til arbeids- og inkluderingsministeren

  Dokument nr. 15:2275 (2023-2024)

  Innlevert: 11.06.2024

  Sendt: 12.06.2024

  Til behandling

  Hvor mange mister AAP før de får behandlet sin søknad om uføretrygd?