Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om bevilgninger på statsbudsjettet for 2011, kapitler under Samferdselsdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet og Justis- og politidepartementet (rammeområde 17)

Til Stortinget

Oslo, i transport- og kommunikasjonskomiteen, den 1. desember 2010

Knut Arild Hareide

leder og ordf. for kap. 1062 post 70, kap. 1300, kap. 4300 og kap. 5619

Elin Rodum Agdestein

Anne Marit Bjørnflaten

Susanne Bratli

ordf. for kap. 1310, kap. 1370 og kap. 1561

ordf. for kap. 1062 post 45 og kap. 1330 post 70

ordf. for kap. 1320 post 23 og kap. 1330 post 60

Freddy de Ruiter

Lasse Kinden Endresen

Jan-Henrik Fredriksen

ordf. for kap. 1320 postene 35, 36 og 37

ordf. for kap. 1301, kap. 1350 post 31, kap. 1560 og kap. 4560

ordf. for kap. 1313, kap. 1314, kap. 4312, kap. 4313, kap. 4320 og kap. 5575

Ingebjørg Godskesen

Øyvind Halleraker

Bård Hoksrud

ordf. for kap. 1062 postene 1 og 21, og kap. 4062

ordf. for kap. 1320 post 29, kap. 4322 og kap. 5424

ordf. for kap. 1354, kap. 1380, kap. 1562 og kap. 4380

Gorm Kjernli

Janne Sjelmo Nordås

Magne Rommetveit

ordf. for kap. 1350 (unntatt post 31) og kap. 4350

ordf. for kap. 1062 post 60, kap. 1320 postene 31 og 62, og kap. 1330 post 75

ordf. for kap. 1062 post 30, kap. 1311 og kap. 1320 post 72

Ingjerd Schou

Arne Sortevik

Tone Merete Sønsterud

ordf. for kap. 1070, kap. 1351 og kap. 4070

ordf. for kap. 1320 postene 30 og 61

ordf. for kap. 456 og kap. 3456