Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om kommuneproposisjonen 2015

Dette dokument

  • Innst. 300 S (2013–2014)
  • Kjeldedokument: Prop. 95 S (2013–2014)
  • Dato: 12.06.2014
  • Utgivar: kommunal- og forvaltningskomiteen
  • Sidetal: 151

Til Stortinget

Oslo, i kommunal- og forvaltningskomiteen, den 12. juni 2014

Helge André Njåstad

leder og ordfører