Stortinget - Møte tirsdag den 4. juni 2013 kl. 10

Dato: 04.06.2013
President: Dag Terje Andersen

Dagsorden

Møtet heva kl. 19.00.