Dagsorden

Storting tirsdag den 08. mars 2022 kl. 10.00

Votering kl. 15.00