Program for

Åpen høring i Stortingets finanskomité mandag 20. oktober 2014

Finanskomiteen har besluttet å holde åpen høring i følgende saker:
1) Statsbudsjettet 2015 2) Nasjonalbudsjettet 2015 3) Skatte-, avgifts- og tollvedtak 2015 4) Skatter, avgifter og toll 2015 - lovsaker 5) Skatte-, avgifts- og tollinntekter 2015 6) Statsbudsjettet 2015 (Tilfeldige utgifter og inntekter, finansadministrasjon, utbytte, 90-poster, Statens pensjonsfond utland)

Prop. 1 S (2014-2015), Meld. St. 1 (2014-2015), Prop. 1 LS (2014-2015), Prop. 1 LS (2014-2015), Prop. 1 S (2014-2015), Prop. 1 S (2014-2015)

Høringsprogram
Mandag 20. oktober 2014 
  KL 10.00-11.00 FELLES HØRING MED 3 INSTANSER
10.00 - 10.10  NHO
Petter Haas Brubakk, næringspolitisk direktør
Michael Riis Jacobsen, seniorøkonom
Silje Ones, seniorøkonom
10.10 - 10.20  LO
Stein Reegård, avdelingsleder
Liv Sannes, avdelingsnestleder
10.20 - 10.30  KS
Helge Eide, områdedirektør interessepolitikk
Per Richard Johansen, sjeføkonom interessepolitikk
10.30 - 11.00  SPØRSMÅL OG SVAR
11.00 - 11.10  PAUSE
  11.10-12.05 FELLES HØRING MED 8 INSTANSER
11.10 - 11.15  FORUM FOR FRISKOLER
Knut Erik Beyer-Arnesen, styreleder
11.15 - 11.20  NORSK STUDENTORGANISASJON
Anders Kvernmo Langset, leder
Alexander Sæbø Løtvedt, nestleder
Janne Nyhus, politisk konsulent
11.20 - 11.25  NETTVERK FOR PRIVATE HØYSKOLER (NPH)
Arne J. Eriksen, NPH-sekretær
11.25 - 11.30  ANSA - ASSOCIATION OF NORWEGIAN STUDENTS ABROAD
Madeleine Mowinkel, president
11.30 - 11.35  UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET (UHR)
Ole Petter Ottesen, styreleder
Ola Stave, generalsekretær
Ann Elin Brattebø Andersen, seniorrådgiver
11.35 - 11.40  VOKSENOPPLÆRINGSFORBUNDET
Gro Holstad, generalsekretær
Hilde Søraas Grønhovd, rådgiver
11.40 - 11.45  FORSKNINGSINSTITUTTENES FELLESARENA (FFA)
Agnes Landstad, daglig leder
11.45 - 11.50  NORGES FORSKNINGSRÅD
Arvid Hallen, adm. direktør
Anne Kjersti Fahlvik, divisjonsdirektør
11.50 - 12.05  SPØRSMÅL OG SVAR
12.05 - 13.00  PAUSE
  13.00-13.45 FELLES HØRING MED 6 INSTANSER
13.00 - 13.05  HOVEDORGANISASJONEN VIRKE
Vibeke Madsen, adm. direktør
Harald J. Andersen, samfunnspolitisk direktør
13.05 - 13.10  NHO HANDEL
Bjørn Næss, direktør
Ole Vinje, CEO, Komplett.no
Merethe Britt Sunde, direktør næringspolitikk og kommunikasjon
13.10 - 13.15  ARBEIDSGIVERFORENINGEN SPEKTER
Stein Gjerding, sjeføkonom
Gunnar Larsen, kommunikasjonsdirektør
13.15 - 13.20  BEDRIFTSFORBUNDET
Lars Erik Sletner, adm. direktør
Eirik Kollerøy, direktør for næringspolitikk og kommunikasjon
13.20 - 13.25  IKT- NORGE
Roger Schjerva, sjeføkonom
Per Morten Hoff, generalsekretær
13.25 - 13.30  SPORTSBRANSJEN
Bård Kristiansen, adm. direktør
Olav Nils Sunde, konsernsjef Gresvig
13.30 - 13.45  SPØRSMÅL
13.45 - 13.55  PAUSE
  13.55-15.00 FELLES HØRING MED 10 INSTANSER
13.55 - 14.00  FINANS NORGE
Idar Kreutzer, adm. direktør
14.00 - 14.05  NORSK EIENDOM
Thor Olaf Askjer, adm. direktør
Carl Henrik Borchsenius, næringspolitisk rådgiver
14.05 - 14.10  AKSJONÆRFORENINGEN
Bernt Bangstad, styreleder
14.10 - 14.15  EIENDOM NORGE
Christian Vammervold Dreyer, adm. direktør
Erik Lundesgaard, kommunikasjonssjef
14.15 - 14.20  NORGES REDERIFORBUND
Sturla Henriksen, adm. direktør
Harald Solberg, direktør
Thomas Saxegaard, seksjonsleder
14.20 - 14.25  NARF - NORGES AUTORISERTE REGNSKAPSFØRERES FORENING
Per-Ole Hegdahl, advokat
Erik Frøystad, advokat
14.25 - 14.30  SKATTEBETALERFORENINGEN
Rolf Lothe, fagsjef
14.30 - 14.35  NORGES KEMNER- OG KOMMUNEØKONOMERS FORBUND
Astri Marija Rosenqvist, sentralstyremedlem
14.35 - 14.40  NORSK TJENESTEMANNSLAG
Ragnar Bøe Elgsaas, forbundssekretær
Ingrid Sølberg, landsforeningsleder NTL Skatt
14.40 - 14.45  NORSKE BOLIGBYGGELAGS LANDSFORBUND
Thor Eek, adm. direktør
Tore Johannesen, avdelingsdirektør
Kristin H. Amundsen, seniorrådgiver
Henning Lauridsen, avdelingsdirektør/advokat
14.45 - 15.00  SPØRSMÅL OG SVAR
15.00 - 15.10  PAUSE
  15.10-16.10 FELLES HØRING MED 9 INSTANSER
15.10 - 15.15  HANDEL OG KONTOR I NORGE
Trine Lise Sundnes, forbundsleder
Christopher Beckham, 2. nestleder
Ove Magnus Halkjær, avdelingsleder
15.15 - 15.20  FELLESFORBUNDET
Arve Bakke, forbundsleiar
Jeanette Iren Moen, avdelingsleiar
Norvald Mo, rådgjevar
15.20 - 15.25  FELLESORGANISASJONEN (FO)
Tone Faugli, nestleder
Anine Terland
15.25 - 15.30  FAGFORBUNDET
Mette Nord, leder
Fanny Voldnes, leder samfunnsøkonomisk enhet
Arnfinn Ihle, spesialrådgiver
Trond Finstad, nestleder Seksjon kontor og administrasjon
15.30 - 15.35  YRKESORGANISASJONENES SENTRALFORBUND (YS)
Jorunn Berland, leder
Håvard Lismoen, leder Samfunnspolitisk avdeling
15.35 - 15.40  AKADEMIKERNE
Knut Aarbakke, leder Akademikerne
Lise Lyngsnes Randeberg, presidentTekna
Trond Teisberg, forhandlingsøkonom, Akademikerne
Tormod Reiersen, rådgiver Tekna
15.40 - 15.45  UNIO
Anders Folkestad, leder
Erik Orskaug, sjeføkonom
15.45 - 15.50  ABELIA
Håkon Haugli, adm. direktør
Hilde Widerøe Wibe, næringspolitisk direktør
15.50 - 15.55  FORENINGEN FOR INNOVASJONSSELSKAPER I NORGE
Daniel Ras-Vidal, daglig leder
15.55 - 16.10  SPØRSMÅL OG SVAR
16.10 - 16.30  PAUSE
  16.30-17.40 FELLES HØRING MED 11 INSTANSER
16.30 - 16.35  NORGES AUTOMOBILFORBUND (NAF)
Stig Skjøstad, adm. direktør
Jon Olav Alstad, avdeling for politikk og forbruker
16.35 - 16.40  OPPLYSNINGSRÅDET FOR VEITRAFIKKEN
Øyvind Solberg Thorsen, direktør
Karin Yrvin, fagsjef
16.40 - 16.45  BILIMPORTØRENES LANDSFORENING
Erik Andersen, direktør
Arne Lyslo Kristiansen, direktør Peugeot Norge
16.45 - 16.50  NORGES LASTEBILEIER-FORBUND
Per Madsen, forbundsleder
Geir A. Mo, adm. direktør
Jan-Terje Mentzoni, viseadm. direktør
Thorleif Foss, seniorrådgiver
Olav Hermansen, seniorrådgiver
16.50 - 16.55  NORGES TAXIFORBUND
Knut Thomassen, forbundsleder
Arve Halvorsen, nestleder
16.55 - 17.00  NORGES BILBRANSJEFORBUND
Stig Morten Nilsen, adm. direktør
Egil Steinsland, leder kommunikasjon og politikk
17.00 - 17.05  NORSK ELBILFORENING
Christina Bu, generalsekretær
Snorre Sletvold, fagsjef
17.05 - 17.10  SNØSCOOTERIMPORTØRENES FORENING
Arve Lønnum, sekretær
17.10 - 17.15  MOTORSYKKELIMPORTØRENES FORENING
Arve Lønnum, sekretær
17.15 - 17.20  NORSK MOTORCYKKEL UNION (NMCU)
Bjørn Magnussen, medlemssekretær
17.20 - 17.25  NORSK PETROLEUMSINSTITUTT
Inger-Lise M. Nøstvik, generalsekretær
Kjartan Berland, fagsjef
17.25 - 17.40  SPØRSMÅL OG SVAR
17.40 - 17.50  PAUSE
  17.50-18.05 FELLES HØRING MED 2 INSTANSER
17.50 - 17.55  NETTVERK FJORD- OG KYSTKOMMUNER
Ole L. Haugen, leder
Kjetil Hestad, styremedlem
17.55 - 18.00  SJØMATALLIANSEN
Kjell Ingebrigtsen, leder
Geir Ove Ystmark, adm. direktør
18.00 - 18.05  SPØRSMÅL OG SVAR

Høringen vil foregå i N-202 i Prinsens gate 26. Vi gjør oppmerksom på at høringene normalt vil bli overført direkte på Stortingets nett-TV.

Høringene avholdes etter regler gitt i Stortingets forretningsorden, § 27.