Skatter, avgifter og toll 2015 - lovsaker

Prop. 1 LS (2014-2015), Innst. 4 L (2014-2015), Lovvedtak 22-35 (2014-2015)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Finansdepartementet Saken er behandlet i finanskomiteen Innstilling avgitt 08.12.2014 Innst. 4 L (2014-2015)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har i forbindelse med behandlingen av statsbudsjettet for 2015 vedtatt finanskomiteens tilråding om lovendringer på skatte-, avgifts- og tollområdet.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 08.12.2014

   Behandlet andre gang i Stortinget 18.12.2014