Skatte-, avgifts- og tollinntekter 2015

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Finansdepartementet Saken er behandlet i finanskomiteen Innstilling avgitt 08.12.2014 Innst. 3 S (2014-2015)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har i forbindelse med behandlingen av statsbudsjettet for 2015 vedtatt finanskomiteens tilråding om skatte-, avgifts- og tollvedtak.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 08.12.2014

   Behandlet i Stortinget: 15.12.2014