Program for

Åpen høring i Stortingets helse- og omsorgskomité torsdag 1. oktober 2015

Helse- og omsorgskomiteen har besluttet å holde åpen høring i følgende saker:
1) Fremtidens primærhelsetjeneste - nærhet og helhet 2) Representantforslag om å styrke jordmortjenesten i norske kommuner 3) Representantforslag om menneskerettigheter i eldreomsorgen

Meld. St. 26 (2014-2015), Dokument 8:112 S (2014-2015), Dokument 8:108 S (2014-2015)

Høringsprogram
Torsdag 1. oktober 2015 
10.00 - 10.05  KS
Helge Eide, områdedir. interessepolitikk
Tone Marie Nybø Solheim, fungerende områdedir. forskning, innovasjon og digitalisering
Sigrid Askum, prosjektleder helse
10.05 - 10.10  SAMETINGET VED SAMETINGSRÅDET
Henrik Olsen, sametingsråd
Runar Myrnes Balto, politisk rådgiver
Lisbeth Vesterheim Skoglund, fagleder helse og sosial
Inga Margrethe Eira Bjørn, seniorrådgiver
10.10 - 10.15  ARBEIDSGIVERFORENINGEN SPEKTER
Bente Krauss, spesialrådgiver
Svend Dahl, spesialrådgiver
10.15 - 10.20  NÆRINGSLIVETS HOVEDORGANISASJON (NHO)
Per Øyvind Langeland, avd. direktør
Grete Karin Berg, prosjektleder
10.20 - 10.25  NHO SERVICE
Torbjørn Furulund, seniorrådgiver helse og velferd
Dag Ekelberg, næringspolitisk direktør
10.25 - 10.30  HOVEDORGANISASJONEN VIRKE
Helga Bull-Rostrup, fagsjef
10.30 - 10.35  APOTEKFORENINGEN
Jostein Soldal, kommunikasjonssjef
10.35 - 10.40  LMI, LEGEMIDDELINDUSTRIEN
Karita Bekkemellem, adm. direktør
Katrine Bryne, rådgiver
10.40 - 10.45  FAGRÅDET - RUSFELTETS HOVEDORGANISASJON
Kirsten Frigstad, leder
Jan Gunnar Skoftedalen, sekretariatsleder
Torhild Kielland, rådgiver
10.45 - 10.50  OMOD - ORGANISASJONEN MOT OFFENTLIG DISKRIMINERING
Akhenaton de Leon, daglig leder
Anita Rathore
10.50 - 10.55  UNGE FUNKSJONSHEMMEDE
Camilla Lyngen, styreleiar
Lars Rottem Krangnes, generalsekretær
Synne Lerhol, ungdomshelsepolitisk rådgjevar
10.55 - 11.00  FUNKSJONSHEMMEDES FELLESORGANISASJON (FFO)
Knut Magne Ellingsen, leder
Ingunn Ulfsten, fagpolitisk leder
Berit Therese Larsen, fagpolitisk rådgiver
Arnfinn Aarnes, fagpolitisk rådgiver
11.00 - 11.05  NORGES HANDIKAPFORBUND
Arne Lein, forbundsleder
Gladys Sanchez, seniorrådgiver
11.05 - 11.20  Pause
11.20 - 11.25  TEKNOLOGIRÅDET
Ingvild Østraat, kommunikasjonssjef
Hilde Lovett, prosjektleder
11.25 - 11.30  NASJONALFORENINGEN FOR FOLKEHELSEN
(Meld. St. 26 og Dok. 8:108 S)
Camilla F. Øksenvåg, helsepolitisk rådgiver
Vibeke Johnsen, fagsjef
Siri Hov Eggen, interessepolitisk rådgiver
11.30 - 11.35  PENSJONISTFORBUNDET
(Meld. St. 26 og Dok. 8:108 S)
Harald Olimb Norman, generalsekretær
Anne Hanshus, rådgiver
Eyvind Frilseth, seniorrådgiver
Tone Bye, rådgiver
Jan Davidsen, forbundsleder
11.35 - 11.40  SEX OG SAMFUNN, SENTER FOR UNG SEKSUALITET
(Meld. St. 26 og Dok. 8:112 S)
Maria Røsok, daglig leder
Sara Rydland Nærum, politisk rådgiver
11.40 - 11.45  DEN NORSKE TANNLEGEFORENING
Camilla Hansen Steinum, president
Arnt Einar Andersen, visepresident
Richard R. Næss, generalsekretær
Morten Harry Rolstad, kommunikasjonssjef
Aril Jul Nilsen, fagsjef
11.45 - 11.50  NORSK TANNPLEIERFORENING
Hilde Aga, leder
Benthe Hansen, fagutvikler
11.50 - 11.55  PARAT, TANNHELSESEKRETÆRENES FORBUND
Gerd Bang Johansen, forbundsleder
Anne Gro Aarmo, nestleder
Arve Sigmundstad, kommunikasjonssjef
11.55 - 12.00  DEN NORSKE LEGEFORENING
Marit Hermansen, president
Kari Sollien, leder Allmennlegeforeningen
12.00 - 12.05  NORSK PSYKOLOGFORENING
Tor Levin Hofgaard, president
Andreas Høstmælingen, fagsjef
Anette Clausen, spesialrådgiver
12.05 - 12.10  NORGES FARMACEUTISKE FORENING
Birgitte Lloyd, apoteker og sentralstyremedlem
12.10 - 12.15  KLINISKE ERNÆRINGSFYSIOLOGERS FORENING
Henriette Walaas Krogh, fagpolitisk utvalg KEFF
Jacob Juel Christensen, nestleder Styret i KEFF
Brita Haugum, fagpolitisk utvalg KEFF
12.15 - 12.20  NORSK ERNÆRINGSFAGLIG FORENING (NEFF)
Michaela Getz, leder
Caroline Mydland, nestleder
Cathrine Kolve, sekretær
Lone Jacobsen, kasserer
12.20 - 12.25  KOST- OG ERNÆRINGSFORBUNDET
Arnt Steffensen, leder
12.25 - 14.00  Pause
14.00 - 14.05  NORSK KIROPRAKTORFORENING
Jakob Lothe, styreleder
Mari Grønlund, styremedlem
Hans Otto Engvold, generalsekretær
14.05 - 14.10  NORSK FYSIOTERAPEUTFORBUND
Fred Hatlebrekke, forbundleder
Elin Robøle Bjor, seksjonsleder
14.10 - 14.15  NORSK MANUELLTERAPEUTFORENING
Peter Chr. Lehne, leder
Jan Birger Løken, advokat
Kjersti Gundersen, manuellterapeut
14.15 - 14.20  NORSK SYKEPLEIERFORBUND
(Meld. St. 26, Dok. 8:108 S og Dok. 8:112 S)
Eli Gunhild By, forbundsleder
Kari Elisabeth Bugge, fagsjef
Jan Vegard Pettersen, seniorrådgiver
Hanne Schelderup-Eriksen, leder Jordmorforbundet
Helene Aksøy, seniorrådgiver
14.20 - 14.25  DEN NORSKE JORDMORFORENING
Kirsten Jørgensen, politisk leder
Nanna Voldner, fagsjef
Tine Aaserud, kommunejordmor/sentralstyremedlem
14.25 - 14.30  VERNEPLEIERFORBUNDET I DELTA
Bjørn Harald Iversen, styremedlem
Madicken Steen, styremedlem
14.30 - 14.35  NORSK ERGOTERAPEUTFORBUND
Nils Erik Ness, forbundsleder
Tove Holst Skyer, 1. nestleder
Toril Laberg, generalsekretær
14.35 - 14.40  AKTIVITØRENES LANDSFORBUND
Svanhild Solhaug, aktivitør
Anne Dorthea Dalland, aktivitør
14.40 - 14.45  NORGES OPTIKERFORBUND
Hans Torvald Haugo, generalsekretær
Per Kristian Knudsen, daglig leder
14.45 - 14.50  NORSK AUDIOGRAFFORBUND
Håvard Ottemo Paulsen, leder
Erik Harry Høydal, styremedlem
14.50 - 14.55  FAGFORBUNDET
Mette Nord, forbundsleder
Signe Hananger, avd. leder, Seksjon helse og sosial
Tonje Thorbjørnsen, rådgiver, Seksjon helse og sosial
14.55 - 15.00  FELLESORGANISASJONEN (FO)
(Meld. St. 26 og Dok. 8:108 S)
Andreas Kikvik, rådgiver
Mimmi Kvisvik, forbundsleder
Tone Faugli, nestleder
Allis Aresdatter, rådgiver
15.00 - 15.05  FOTTERAPEUTFORBUNDET
Anita Kreken Solberg, forbundsleder
Ann Beate Grasdalen, organisasjonskonsulent
15.05 - 15.10  NORSK HELSESEKRETÆRFORBUND
Gro Bengtson, forbundsleder
Anne Cathrine Norsted, nestleder
15.10 - 15.15  HELSEFAGARBEIDERNE I DELTA
Jette Dyrnes, forbundsleder
Elise Dyrnes, styremedlem
15.15 - 15.20  DELTA
Lizzie R. Thorkildsen, 1. nestleder
Erik Kollerud, forbundsleder
Kristin Vik, spesialrådgiver
15.20 - 15.40  Pause
15.40 - 15.45  NORSK FORENING FOR MUSIKKTERAPI
Brynjulf Stige, professor
Gro Trondalen, professor
15.45 - 15.50  KREFTFORENINGEN
Beate Heieren Hundhammer, leder politisk sekretariat
Heidi Brorson, avdelingssjef kreftomsorg
15.50 - 15.55  DIABETESFORBUNDET
Bjørnar Allgot, generalsekretær
Linda Markham, politisk rådgiver
15.55 - 16.00  STOFFSKIFTEFORBUNDET
Hilde Hirai, nestleder
Helle Hagenau, ass. generalsekretær
16.00 - 16.05  HØRSELSHEMMEDES LANDSFORBUND (HLF)
Morten Buan, forbundsleder
Merete J. Orholm, leder av interessepolitisk avd.
16.05 - 16.10  VOKSNE FOR BARN
Randi Taalseth, generalsekretær
Grete Gjertsen, barnepolitisk rådgiver
16.10 - 16.15  NORSK INTERESSEFAGGRUPPE FOR SÅRHELING (NIFS)
Arne Langøen, dosent
Øystein Karlsen, assistentlege
16.15 - 16.20  REHABILITATION INTERNATIONAL NORGE
Mette Kolsrud, nestleder
Arild Furuseth, sekretær
16.20 - 16.25  VERDIGHETSSENTERET - OMSORG FOR GAMLE
(Dok. 8:108 S)
Stein Husebø, overlege/faglig leder/daglig leder
Odd Jordheim, direktør
16.25 - 16.30  NASJONALT KOLSRÅD
Anders Østrem, fastlege
Bente Frisk, fysioterapeut
Kari Hvinden, spesialrådgiver, sykepleier
16.30 - 16.35  LUNGER I PRAKSIS
Kristian Høines, fastlege
16.35 - 16.40  INSTITUTT FOR OPTOMETRI OG SYNSVITENSKAP, HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD
Bente Monica Aakre, instituttleder/førsteamanuensis
16.40 - 16.45  NASJONALT SENTER FOR OPTIKK, SYN OG ØYEHELSE, FAKULTET FOR HELSEVITENSKAP, HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD
Rigmor C. Baraas, senterleder/professor/prodekan
16.45 - 16.50  CAMPUS KRISTIANIA (CK)
Jan Grund, professor i helseledelse HiOA
Fedon Lindberg, lege og spesialist i indremedisin
Audun Myskja, Dr.med, spesialist i allmennmedisin
Stig Bruset, fastlege, spesialist i allmennmedisin, universitetslektor UiO
Hans Martin Lundestad, sekretær og koordinator for ekspertpanelet
16.50 - 16.55  STUDENTSAMSKIPNADEN I NORD-TRØNDELAG
Kirsti Grøtan, koordinator SiNoT Helse

Høringen vil foregå i Høringssal 1 i Akersgt. 18. Vi gjør oppmerksom på at høringene normalt vil bli overført direkte på Stortingets nett-TV.

Høringene avholdes etter regler gitt i Stortingets forretningsorden, § 27.