Representantforslag om å styrke jordmortjenesten i norske kommuner

Dokument 8:112 S (2014-2015), Innst. 39 S (2015-2016)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Jenny Klinge, Kjersti Toppe Saken er behandlet i helse- og omsorgskomiteen Forslag fra (Sp) Innstilling avgitt 05.11.2015 Innst. 39 S (2015-2016)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har forkastet i alt fem forslag fra Senterpartiet om å styrke jordmortjenesten i norske kommuner. Forslagene fikk varierende støtte fra Arbeiderpartiet, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 05.11.2015

   Behandlet i Stortinget: 12.11.2015