Program for

Åpen høring i Stortingets kommunal- og forvaltningskomité tirsdag 2. mai 2017

Kommunal- og forvaltningskomiteen har besluttet å holde åpen høring i følgende saker:
1) Ny inndeling av regionalt folkevalt nivå 2) Endringer i kommunestrukturen 3) Endringer i ekteskapsloven og bustøttelova m.m. (oppgaveoverføring til kommunene) og lov om overføring av ansvar for kollektivtransport

Prop. 84 S (2016-2017), Prop. 96 S (2016-2017), Prop. 91 L (2016-2017)

Høringsprogram
Tirsdag 2. mai 2017 
09.00 - 09.15  KS
Gunn Marit Helgesen, styreleder
Tore O. Sandvik, leder av fylkesordførerkollegiet
Lasse Hansen, administrerende direktør
Helge Eide, områdedirektør
Harald Horne, prosjektleder
Therese Håkonsen Karlseng, spesialrådgiver
Liv Merete Wiker, kommunikasjonsdirektør
09.15 - 09.20  FINNMARK FYLKESKOMMUNE
Ragnhild Vassvik, fylkesvaraordfører
Øystein Ruud, fylkesrådmann
09.20 - 09.25  TROMS FYLKESKOMMUNE
Cecilie Myrseth, fylkesrådsleder
Stein Ovesen, stabssjef
09.25 - 09.30  NORDLAND FYLKESKOMMUNE
Tomas Norvoll, fylkesrådsleder
Andreas Flåm, politisk rådgiver
Rune Edvardsen, ordfører i Narvik
09.30 - 09.35  SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE
Tore O. Sandvik, fylkesordfører
Gunn Iversen Stokke, fylkesvaraordfører
09.35 - 09.45  FELLES SPØRSMÅLSRUNDE FIRE INSTANSER
09.45 - 09.50  PAUSE
09.50 - 10.00  HORDALAND OG SOGN OG FJORDANE FYLKESKOMMUNAR
Jenny Følling, fylkesordførar i Sogn og Fjordane
Roald Kvamme, fung. fylkesvaraordførar i Hordaland
Rune Haugsdal, fylkesrådmann i Hordaland
10.00 - 10.05  ROGALAND FYLKESKOMMUNE
Arne Bergsvåg, gruppeleder Sp, leder av samferdselsutvalget
Anja Berggård Endresen, gruppeleder Venstre, leder regional- og kulturutvalget
10.05 - 10.10  HEDMARK FYLKESKOMMUNE
Per-Gunnar Sveen, fylkesrådsleder
10.10 - 10.15  OPPLAND FYLKESKOMMUNE
Even Aleksander Hagen, fylkesordfører
10.15 - 10.25  FELLES SPØRSMÅLSRUNDE FEM INSTANSER
10.25 - 10.30  AKERSHUS FYLKESKOMMUNE
Anette Solli, fylkesordfører
Knut Sletta, fylkesdirektør administrasjon
10.30 - 10.35  BUSKERUD FYLKESKOMMUNE
Olav Skinnes, fylkesvaraordfører
Anne Sandum, gruppeleder Ap
Georg Smedhus, fylkesrådmann
Kjersti Bærug Hulbakk, spesialkonsulent
10.35 - 10.40  ØSTFOLD FYLKESKOMMUNE
Andreas M. Lervik, komitéleder, næring- og kulturkomiteen
Simen Nord, gruppeleder Høyre/opposisjonsleder
10.40 - 10.45  OSLO KOMMUNE
Raymond Johansen, byrådsleder
Tor Henrik Andersen, byrådssekretær
10.45 - 10.50  KRAFTFYLKA
Niklas Tessem, daglig leder
10.50 - 11.00  FELLES SPØRSMÅLSRUNDE FEM INSTANSER
11.00 - 11.10  PAUSE
11.10 - 11.15  NHO
Per Øyvind Langeland, avdelingsdirektør
Erik Lundeby, politisk rådgiver
11.15 - 11.20  NHO TRANSPORT
Jofri Lunde, næringspoltitsk sjef
11.20 - 11.25  ARBEIDSGIVERFORENINGEN SPEKTER
Sverre Høven, direktør sektorpolitikk
Odd Erik Stende, fagsjef myndighetskontakt
11.25 - 11.30  FELLESORGANISASJONEN (FO)
Marit S. Isaksen, FOs forbundsledelse
Allis Aresdatter, rådgiver
11.30 - 11.35  UNIO
Ragnhild Lied, leder
Ina Smith-Meyer, seniorrådgiver
Geir Lyngstad Strøm, seniorrådgiver
11.35 - 11.40  AKADEMIKERNE
Kari Sollien, leder
Olav Ulleren, generalsekretær
11.40 - 11.50  FELLES SPØRSMÅLSRUNDE SEKS INSTANSER
11.50 - 12.45  PAUSE
12.45 - 12.50  RINDAL KOMMUNE
Ola T. Heggem, ordfører
12.50 - 12.55  NORGES SKOGEIERFORBUND
Nils Bøhn, direktør
12.55 - 13.00  NORGES HANDIKAPFORBUND
Arne Lein, forbundsleder
Astrid Strøm, avdelingsleder
13.00 - 13.05  DOMSTOLADMINISTRASJONEN
Sven Marius Urke, direktør
Solveig Moen, avdelingsdirektør
13.05 - 13.10  FELLES SPØRSMÅLSRUNDE FIRE INSTANSER
13.10 - 13.15  NÆRINGSARENA HÅLOGALAND
Svein Arne Abelsen, leder styringsgruppe
13.15 - 13.20  SJØMAT NORGE
Aina Valland, direktør næringsutvikling og samfunnskontakt
Jon Arne Grøttum, direktør havbruk
13.20 - 13.25  NORSK TEATER- OG ORKESTERFORENING
Morten Gjelten, direktør
Solrun Toft Iversen, teatersjef Hordaland Teater
Tor Lægreid, direktør Nordnorsk Opera og Symfoniorkester og nestleder i Norsk teater- og orkesterforenings styre
13.25 - 13.30  DANSE- OG TEATERSENTRUM
Tor Arne Ursin, sceneinstruktør
Tove Bratten, direktør
13.30 - 13.35  NORSKE DANSEKUNSTNERE
Peder Horgen, forbundsleder
Grete Valstad, generalsekretær
13.35 - 13.40  JEUNESSES MUSICALES NORWAY
Ingunn Sand, daglig leder
Sofie Søndervik Sæther, prosjektansvarlig
Arnfinn Bjerkestrand, styreleder
13.40 - 13.50  FELLES SPØRSMÅLSRUNDE SEKS INSTANSER
13.50 - 13.55  NORSK FRILUFTSLIV
Hans Erik Lerkelund, fagsjef naturforvaltning
Siri Meland, fagsjef samfunnskontakt
13.55 - 14.00  SABIMA
Anne Breistein, rådgiver
14.00 - 14.05  FELLES SPØRSMÅLSRUNDE TO INSTANSER
14.05 - 14.10  PAUSE
14.10 - 14.25  SAMETINGET
Vibeke Larsen, sametingspresident
Lars Filip Paulsen, sametingsråd
Liss-Ellen Ramstad, rådgiver
Láila Helene Eira, rådgiver

Høringen vil foregå i Høringssal 2 i Akersgata 18. Vi gjør oppmerksom på at høringene normalt vil bli overført direkte på Stortingets nett-TV.

Høringene avholdes etter regler gitt i Stortingets forretningsorden, § 27.