Endringer i kommunestrukturen

Prop. 96 S (2016-2017), Innst. 386 S (2016-2017)

Merknad

Det blir avholdt felles høring i sakene Prop. 84 S, Prop. 96 S og Prop. 91 L. Det er nok å sende inn én søknad om å delta på høringen.

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet Saken er behandlet i kommunal- og forvaltningskomiteen Innstilling avgitt 01.06.2017 Innst. 386 S (2016-2017)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har vedtatt endringer i kommunestrukturen, jf. Prop. 96 S (2016-2017) og Innst. 386 S (2016-2017). Stortinget fattet 40 vedtak om sammenslåing av kommuner. Vedtakene innebærer at 111 kommuner slås sammen til 43 kommuner. 16 av vedtakene medfører at kommunene slås sammen fra 1. januar 2020, mens 24 vedtak medfører at kommunene slås sammen fra senest 1. januar 2020. Seks av vedtakene innebærer også justering av fylkesgrenser.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 01.06.2017

   Behandlet i Stortinget: 08.06.2017