Program for

Åpen høring i Stortingets finanskomité tirsdag 24. oktober 2017

Finanskomiteen har besluttet å holde åpen høring i følgende saker:
1) Statsbudsjettet 2018 2) Skatter, avgifter og toll 2018 3) Nasjonalbudsjettet 2018 4) Skatter, avgifter og toll 2018 5) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) for budsjettåret 2018 6) Statsbudsjettet 2018

Prop. 1 S (2017-2018), Prop. 1 LS (2017-2018), Meld. St. 1 (2017-2018), Prop. 1 LS (2017-2018), Prop. 1 S (2017-2018), Prop. 1 S (2017-2018)

Høringsprogram
Tirsdag 24. oktober 2017 
  Felles høring med 6 instanser
09.00 - 09.05  NORSK OLJE OG GASS
Karl Eirik Schjøtt-Pedersen, adm. direktør
09.05 - 09.10  DRIVKRAFT NORGE
Inger-Lise M. Nøstvik, generalsekretær
Einar Gotaas, fagsjef
09.10 - 09.15  ENERGIGASS NORGE
Tore Woll, daglig leder
Leiv Arne Marhaug, styreleder
09.15 - 09.20  ENERGI NORGE
Oluf Ulseth, adm. direktør
Ingvar Solberg, næringspolitisk rådgiver
Bendik Solum Whist, myndighetskontakt
Eivind Heløe, kommunikasjonsdirektør
Sigrid Hjørnegård, direktør fornybar energi, klima og miljø
09.20 - 09.25  NORSK BIOENERGIFORENING
Martin S. Kristensen, daglig leder
09.25 - 09.30  AVFALL NORGE
Nancy Strand
Henrik Lystad
Torbjørn Sølsnæs
09.30 - 09.45  SPØRSMÅL OG SVAR
09.45 - 10.30  PAUSE I HØRING FOR STORTINGSMØTE
  Felles høring med 6 instanser
10.30 - 10.35  SMÅKRAFTFORENINGA
Bjørn Lauritzen, styreleder
Knut Olav Tveit, daglig leder
10.35 - 10.40  NORSK FJERNVARME
Heidi Juhler, daglig leder
Trygve Mellvang-Berg, kommunikasjonssjef
10.40 - 10.45  FORUM FOR MILJØTEKNOLOGI
Marianne Lie, sekretariatsleder
Marit Ytreeide, rådgiver
Kristin Karlstad, styreleder
Arvid Gusland, rådgiver
10.45 - 10.50  EL OG IT FORBUNDET
Robert Kippe, kommunikasjonssjef
Jan Olav Andersen, forbundsleder
10.50 - 10.55  ELEKTROFORENINGEN
Per Øyvind Voie, næringspolitisk direktør
Frank Jaegtnes, adm. direktør
10.55 - 11.00  NELFO
Tore Strandskog, direktør næringspolitikk
Oddvin Breiteig, rådgiver
11.00 - 11.15  SPØRSMÅL OG SVAR
11.15 - 11.20  PAUSE
  Felles høring med 7 instanser
11.20 - 11.25  NORSK REISELIV
Svein Arild Steen Mevold, styreleder
Per-Arne Tuftin
11.25 - 11.30  NHO REISELIV
Kristin Krohn Devold, adm. direktør
Ole Michael Bjørndal, politisk rådgiver
11.30 - 11.35  VIRKE HANDEL
Harald Jachwitz Andersen, direktør
Robert Hval Straumann, fagsjef
11.35 - 11.40  BYGGENÆRINGENS LANDSFORENING
Jørgen Leegaard, direktør for samfunnspolitikk
Jomar Talsnes Heggdal, fagsjef næringspolitikk
11.40 - 11.45  NITO - NORGES INGENIØR- OG TEKNOLOGORGANISASJON
Trond Markussen, president
Petter Teigen, seniorrådgiver
11.45 - 11.50  TEKNA - TEKNISK NATURVITENSKAPELIG FORENING
Lise Lyngsnes Randeberg, president
Thor Egil Braadland, seniorrådgiver
11.50 - 11.55  MASKINENTREPRENØRENES FORBUND
Julie M. Brodtkorb, adm. direktør
Stein Gunnes, sjeføkonom
Håvard Almås, fagsjef næringspolitikk
Siri Ulvin, informasjonssjef
11.55 - 12.10  SPØRSMÅL OG SVAR
12.10 - 12.50  PAUSE
  Felles høring med 8 instanser
12.50 - 12.55  NORGES BONDELAG
Lars Petter Bartnes, leder
Per Skorge, generalsekretær
Arnstein Tveito, avdelingssjef
Arild Bustnes, næringspolitisk sjef
12.55 - 13.00  NORGES SKOGEIERFORBUND
Erik Lahnstein, adm. direktør
Erlend Grøner Krogstad, rådgiver
13.00 - 13.05  NORSKOG
Benthe E. Løvenskiold, næringspolitisk sjef
13.05 - 13.10  TREINDUSTRIEN
Heidi Finstad, adm. direktør
Tina Sletbak-Akerø, fagsjef næringspolitikk
13.10 - 13.15  NORECOPA
Adrian Smith, professor
13.15 - 13.20  LANDSSAMANSLUTNINGA AV VASSKRAFTKOMMUNAR
Torfinn Opheim, leder
Stein Erik Stinessen, sekretariatet
13.20 - 13.25  NORSKE INDUSTRIKOMMUNER
Ståle Refsti, ordfører
Petter Sortland, ordfører
Caroline Lund, sekretariat
13.25 - 13.30  NETTVERK AV PETROLEUMSKOMMUNAR
Astrid Aashus Byrknes, ordfører
Sigmund Lier, ordfører
Caroline Lund, rådgiver
13.30 - 13.45  SPØRSMÅL OG SVAR
13.45 - 13.55  PAUSE
  Felles høring med 6 instanser
13.55 - 14.00  VIN- OG BRENNEVINLEVERANDØRENES FORENING
Ingunn Jordheim, generalsekretær
14.00 - 14.05  BRYGGERI- OG DRIKKEVAREFORENINGEN
Petter Nome, direktør
14.05 - 14.10  SJØMAT NORGE
Trond Davidsen, viseadm. direktør
Aina Valland, direktør næringsutv. og samfunnskontakt
14.10 - 14.15  NHO MAT OG DRIKKE
Petter Haas Brubakk, adm. direktør
Nina W. Skarbø, kommunikasjonsdirektør
Dag Kjetil Øyna, fagsjef
14.15 - 14.20  NORSKE SJOKOLADEFABRIKKERS FORENING
Dag Kjetil Øyna, daglig leder
Vibeke A. Bugge, seniorrådgiver
14.20 - 14.25  BAKER- OG KONDITORBRANSJENS LANDSFORENING
Gunnar Bakke, daglig leder
14.25 - 14.40  SPØRSMÅL OG SVAR
14.40 - 14.50  PAUSE
  Felles høring med 8 instanser
14.50 - 14.55  RØDE KORS
Per Anders Langerød, politisk seniorrådgiver
14.55 - 15.00  NORSK FRILUFTSLIV
Lasse Heimdal, generalsekretær
Siri Meland, fagsjef
15.00 - 15.05  FRILUFTSRÅDENES LANDSFORBUND
Steinar Saghaug, styreleder
Morten Dåsnes, daglig leder
15.05 - 15.10  FRIVILLIGHET NORGE
Morten Johansen, politisk rådgiver
Stian Slotterøy Johnsen, generalsekretær
15.10 - 15.15  NORGES IDRETTSFORBUND
Tom Tvedt, idrettspresident
Karen Kvalevåg, generalsekretær
Per Tøien, leder idrettspolitisk avd.
15.15 - 15.20  LANDSRÅDET FOR NORGES BARNE- OG UNGDOMSORGANISASJONER
Diego Alexander Vaula Foss, politisk rådgiver
Rode Margrethe Hegstad, leder
Andreas Tangen Borud, generalsekretær
15.20 - 15.25  NORGES BLINDEFORBUND
Arnt Holte, generalsekretær
Sverre Fuglerud, seksjonsleder
Stian Innerdal, spesialrådgiver
15.25 - 15.30  DET NORSKE TRAVSELSKAP
Knut Weum, styreleder
Anne Gina Fredriksen, konsulent
15.30 - 15.45  SPØRSMÅL OG SVAR
15.45 - 16.05  PAUSE
  Felles høring med 9 instanser
16.05 - 16.10  REDD BARNA
Line Hegna, avdelingsleder
Irene Dotterud-Flaa, seniorrådgiver
16.10 - 16.15  KIRKENS NØDHJELP
Anne-Marie Helland, generalsekretær
Lisa Sivertsen, avdelingsleder
16.15 - 16.20  KIRKENS BYMISJON GATEJURISTEN OSLO
Cathrine Moksness, daglig leder
16.20 - 16.25  BLÅ KORS NORGE
Sten Magne Berglund, kommunikasjonssjef
Jan Elverum, generalsekretær
16.25 - 16.30  ADVOKATFORENINGEN
Merete Smith, generalsekretær
Martin Nielsen, rådgiver
Jens Johan Hjort, leder
16.30 - 16.35  JUSSBUSS
Tonje Lilaas Larsen, daglig leder
Kristina Davidsen
16.35 - 16.40  JURK - JURIDISK RÅDGIVNING FOR KVINNER
Vilde Jalleni Tennfjord
Emilie Hulthin, saksbehandler
16.40 - 16.45  FOR FANGERS PÅRØRENDE
Hanne Hamsund
Anne Berit Sandvik
16.45 - 16.50  FORENING FOR SOSIALT ARBEID
Kirsten Rytter, styremedlem
Njål Petter Svenson, leder
16.50 - 17.05  SPØRSMÅL OG SVAR
17.05 - 17.15  PAUSE
  Felles høring med 5 instanser
17.15 - 17.20  NORSK JOURNALISTLAG
Trond Idås, rådgiver
Hege Iren Frantzen, leder
Dag Idar Tryggestad, nestleder
17.20 - 17.25  FAGPRESSEN
Per Brikt Olsen, adm. direktør
17.25 - 17.30  LANDSLAGET FOR LOKALAVISER
Rune Hetland, generalsekretær
Roar Vigeland Osmundsen, redaktør
17.30 - 17.35  MEDIEBEDRIFTENES LANDSFORENING
Randi S. Øgrey, adm. direktør
Bjørn Wisted, fagsjef
17.35 - 17.40  NORSK REDAKTØRFORENING
Arne Jensen, generalsekretær
Reidun Kjelling Nybø, ass. generalsekretær
17.40 - 17.55  SPØRSMÅL OG SVAR
17.55 - 18.00  PAUSE
  Felles høring med 8 instanser
18.00 - 18.05  KIRKERÅDET
Jens-Petter Johnsen, direktør
Kristin Gunleiksrud Raaum, leder
Jan Rune Fagermoen, administrasjonsdirektør
Ingeborg Dybvig, kommunikasjonsdirektør
18.05 - 18.10  FORSKNINGSINSTITUTTENES FELLESARENA
Agnes Landstad, daglig leder
18.10 - 18.15  ANSA - ASSOCIATION FOR NORWEGIAN STUDENTS ABROAD
Ole Kristian Bratset, president
Jørgen Andersen, rådgiver
18.15 - 18.20  UNIVERSITETS- OG HØYSKOLERÅDET
Mari Sundli Tveit, styreleder
Alf Rasmussen, generalsekretær
Ann Elin Brattebø Andersen, seniorrådgiver
18.20 - 18.25  VOKSENOPPLÆRINGSFORBUNDET
Gro Holstad, generalsekretær
Stian Juell Sandvik, rådgiver
18.25 - 18.30  PRIVATE BARNEHAGERS LANDSFORBUND
Arild M. Olsen, adm. direktør
Eirik Husby, styreleder
18.30 - 18.35  FUNKSJONSHEMMEDES FELLESORGANISASJON
Lilly Ann Elvestad, generalsekretær
Berit Larsen, fagpolitisk leder
Grete Crowo, rådgiver
Åsta Tale Strand, rådgiver
18.35 - 18.40  NORSK STUDENTORGANISASJON
Anne Helene Bakke, nestleder
Janne Nyhus, politisk rådgiver
18.40 - 18.55  SPØRSMÅL OG SVAR

Høringen vil foregå i Høringssal 1 i Akersgt. 18. Vi gjør oppmerksom på at høringene normalt vil bli overført direkte på Stortingets nett-TV.

Høringene avholdes etter regler gitt i Stortingets forretningsorden, § 27.