Skatter, avgifter og toll 2018

Prop. 1 LS (2017-2018), Innst. 3 S (2017-2018) Følg saken (e-postvarsling)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Finansdepartementet Saken er behandlet i finanskomiteen Innstilling avgitt 07.12.2017 Innst. 3 S (2017-2018)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har i forbindelse med behandlingen av statsbudsjettet for 2018 med stemmene fra Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og Kristelig Folkeparti vedtatt et samlet opplegg for skatter, avgifter og toll for 2018.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 07.12.2017

   Behandlet i Stortinget: 12.12.2017