Program for

Åpen høring i Stortingets kommunal- og forvaltningskomité tirsdag 6. november 2018

Kommunal- og forvaltningskomiteen har besluttet å holde åpen høring i følgende saker:
1) Representantforslag om oppheving av sammenslåing av Troms og Finnmark fylkeskommuner 2) Representantforslag om mulighet for oppheving av vedtak om sammenslåing av fylkeskommunene Hedmark og Oppland, Sogn og Fjordane og Hordaland og Vestfold og Telemark 3) Representantforslag om oppheving av vedtak om sammenslåing av fylkeskommunene Østfold, Akershus og Buskerud 4) Representantforslag om å stanse tvangssammenslåing av fylker

Dokument 8:3 S (2018-2019), Dokument 8:25 S (2018-2019), Dokument 8:4 S (2018-2019), Dokument 8:29 S (2018-2019)

Høringsprogram
Tirsdag 6. november 2018 
11.40 - 11.45  SÁMEDIGGI - SAMETINGET
Silje Karine Muotka, sametingsråd
Eirik Larsen, politisk rådgiver
Carl Eirik Moksness, Sametingets administrasjon
11.45 - 11.50  FINNMARK FYLKESKOMMUNE
Ragnhild Vassvik, fylkesordfører
Ketil Steigen, spesialrådgiver ved fylkesrådmannens stab
11.50 - 11.55  FORFINNMARK
Randi Karlstrøm, leder
Eivind Smith, professor
11.55 - 12.00  TROMS-AKSJONEN MOT TVANGSSAMMENSLÅING
Bjørn Willumsen, kontaktperson for Troms-aksjonen mot tvangssammenslåing
12.00 - 12.15  Felles spørsmålsrunde 4 insanser
12.15 - 12.20  NORGES KYSTFISKARLAG
Arne Pedersen, leder
12.20 - 12.25  GJENREIS KYSTNORGE
Hermann Kitti Hansen, leder
12.25 - 12.30  LOKALSAMFUNNSFORENINGEN
Ole Gustav Narud, ordfører
Svein Olav Agnalt, ordfører
Erik A. Sørensen, sekretær i Lokalsamfunnsforeningen
12.30 - 12.40  Felles spørsmålsrunde 3 instanser

Høringen vil foregå i Høringssal 1 i Akersgt. 18. Vi gjør oppmerksom på at høringene normalt vil bli overført direkte på Stortingets nett-TV.

Høringene avholdes etter regler gitt i Stortingets forretningsorden, § 27.