Representantforslag om oppheving av sammenslåing av Troms og Finnmark fylkeskommuner

Dokument 8:3 S (2018-2019), Innst. 84 S (2018-2019)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Geir Adelsten Iversen, Heidi Greni, Sandra Borch, Trygve Slagsvold Vedum, Willfred Nordlund Saken er behandlet i kommunal- og forvaltningskomiteen Forslag fra (Sp) Innstilling avgitt 29.11.2018 Innst. 84 S (2018-2019)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet fire representantforslag som omhandler oppheving av sammenslåinger av fylkeskommuner. H, FrP, V og KrF stemte imot, og ingen av forslagene ble vedtatt.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 29.11.2018

   Behandlet i Stortinget: 06.12.2018