Teknisk test 17.–18. september

Tirsdag 17. og onsdag 18. september gjennomføres det tekniske tester av infrastrukturen i stortingssalen. I perioden vil blant annet talerlisten, nett-TV og førstesiden på  stortinget.no bli testet, og det kan oppleves aktivitet i disse.

Representantforslag om mulighet for oppheving av vedtak om sammenslåing av fylkeskommunene Hedmark og Oppland, Sogn og Fjordane og Hordaland og Vestfold og Telemark

Dokument 8:25 S (2018-2019), Innst. 84 S (2018-2019)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Bengt Fasteraune, Emilie Enger Mehl, Heidi Greni, Kjersti Toppe, Marit Knutsdatter Strand, Steinar Ness, Trygve Slagsvold Vedum, Willfred Nordlund, Åslaug Sem-Jacobsen Saken er behandlet i kommunal- og forvaltningskomiteen Forslag fra (Sp) Innstilling avgitt 29.11.2018 Innst. 84 S (2018-2019)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet fire representantforslag som omhandler oppheving av sammenslåinger av fylkeskommuner. H, FrP, V og KrF stemte imot, og ingen av forslagene ble vedtatt.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 29.11.2018

   Behandlet i Stortinget: 06.12.2018