Program for

Åpen høring i Stortingets familie- og kulturkomité mandag 21. oktober 2019

Familie- og kulturkomiteen har besluttet å holde åpen høring i følgende sak:
Statsbudsjettet 2020 (kapitler fordelt til familie- og kulturkomiteen)

Prop. 1 S (2019-2020)

Høringsprogram
Mandag 21. oktober 2019 
10.00 - 10.01  Innledning v/komiteens leder Kristin Ørmen Johnsen
  Felles høring med 4 instanser
10.01 - 10.04  NORGES MUSEUMSFORBUND
Liv Ramskjær, generalsekretær
John Olsen, styreleder
Liv Ramskjær, generalsekretær
10.04 - 10.07  STIFTELSEN NORDISK BIBELMUSEUM
Dag R Abrahamsen, prosjektleder
Rune Arnhoff, styreleder
Hans Weinberger, spesialrådgiver
10.07 - 10.10  NORSK SKOGFINSK MUSEUM
Anders Jan Larsson, styreleder
Dag Raaberg, direktør
10.10 - 10.13  NORSK KURATORFORENING
Silja Leifsdottir, styreleder
Marte Jølbo, styremedlem
10.13 - 10.21  Felles spørsmålsrunde
  Felles høring med 3 instanser
10.22 - 10.25  FORSKERFORBUNDET
Guro Lind, leder
Kari Folkenborg, spesialrådgiver
10.25 - 10.28  ARKIVFORBUNDET
Marit Stranden, styremedlem
Jan Tore Helle, styremedlem/byarkivar i Bergen
10.28 - 10.31  NORSK ARKIVRÅD
Silje Bjørnsrud, vara til landsstyret
Geir Magnus Walderhaug, medlem av region Øst
10.31 - 10.37  Felles spørsmålsrunde
  Felles høring med 6 instanser
10.38 - 10.41  DEN NORSKE FORFATTERFORENING
Heidi Marie Kriznik, leder, Den norske Forfatterforening
Mette Møller, generalsekretær, Den norske Forfatterforening
10.41 - 10.44  NORSKE BARNE- OG UNGDOMSBOKFORFATTERE
Taran Bjørnstad, leder
Mari Moen Holsve
10.44 - 10.47  NORSK FORFATTERSENTRUM
Ingvild Christine Herzog, daglig leder
10.47 - 10.50  NORSK BARNEBOKINSTITUTT
Kristin Ørjasæter, direktør
10.50 - 10.53  NORSK FAGLITTERÆR FORFATTER- OG OVERSETTERFORENING
Arne Vestbø, generalsekretær
Kristine Isaksen, seniorrådgiver
10.53 - 10.56  NORSK OVERSETTERFORENING
Ika Kaminka, foreningsleder
Hilde Lyng, nestleder
10.56 - 11.08  Felles spørsmålsrunde
  Felles høring med 5 instanser
11.09 - 11.12  DEN NORSKE FORLEGGERFORENING
Kristenn Einarsson, administrerende direktør
Ingvild Kogstad Brodal, rådgiver
11.12 - 11.15  BOKHANDLERFORENINGEN - MELDT FORFALL
Trine Stensen, direktør
11.15 - 11.18  NORSK BIBLIOTEKFORENING
Mariann Schjeide, leder
11.18 - 11.21  LESER SØKER BOK
Monica Helvig , daglig leder
11.21 - 11.24  FORENINGEN !LES
Silje Tretvoll, daglig leder
Vibeke Røgler, nestleder
11.24 - 11.34  Felles spørsmålsrunde
  Felles høring med 6 instanser
11.35 - 11.38  NTO
Morten Gjelten, direktør
Hans Antonsen , styrelder
Silje Thingstad, spesialrådgiver
11.38 - 11.41  ARBEIDSGIVERFORENINGEN SPEKTER
Sverre Høven, direktør
Audun Eckhoff, spesialrådgiver
11.41 - 11.44  NORSKE KONSERTARRANGØRER
Tone Østerdal, daglig leder
11.44 - 11.47  NORSK KULTURFORUM
Hege Knarvik Sande, generalsekretær
11.47 - 11.50  KLASSISK
Anderz Døving, daglig leder
11.50 - 11.53  SAMISKA NATIONALTEATRET BEAIVVAS
Lene Hansen, styreleder
Rolf Degerlund, teatersjef
11.53 - 12.05  Felles spørsmålsrunde
12.05 - 12.50  Pause
  Felles høring med 5 instanser
12.50 - 12.53  KUNSTNERNETTVERKET
Heidi Marie Kriznik, medlem i kunstnerpolitikkutvalget
Knut Alfsen, medlem i arbeidsutvalget
12.53 - 12.56  NORSKE DANSEKUNSTNERE
Kristine Karåla Øren, forbundsleder
Eva Grainger, nestleder
12.56 - 12.59  STIFTELSEN DANSE- OG TEATERSENTRUM
Tove Bratten, direktør
Peder Horgen, styreleder
12.59 - 13.02  NORSK SKUESPILLERFORBUND
Knut Alfsen, forbundsleder
13.02 - 13.05  SKUESPILLER- OG DANSERALLIANSEN AS
Tone Øvrebø Johannessen, daglig leder
Silje Breivik, skuespiller
13.05 - 13.15  Felles spørsmålsrunde
  Felles høring med 5 instanser
13.16 - 13.19  CREO - FORBUNDET FOR KUNST OG KULTUR
Hans Ole Rian, forbundsleder
Christine Thomassen, nestleder
Anders Hovind, nestleder
13.19 - 13.22  FOLKORG
Linda Dyrnes, dagleg leiar
13.22 - 13.25  NORSK JAZZFORUM
Gry Bråtømyr
13.25 - 13.28  NORSKE FESTIVALER
Øivind Pedersen, styreleder
Truls Sanaker, daglig leder
13.28 - 13.31  NORSKE KULTURHUS
Ole Tobias Lindeberg, styrelder
Nina Hodneland, daglig leder
13.31 - 13.41  Felles spørsmålsrunde
  Felles høring med 5 instanser
13.42 - 13.45  FONO
Larry Bringsjord, styreleder
Erling Andersen, daglig leder
13.45 - 13.48  ARTISTORGANISASJONEN GRAMART
Marius Øvrebø-Engemoen
Anders Nielsen
13.48 - 13.51  NORSK KOMPONISTFORENING
Jørgen Karlstrøm, styreleder
Stine Sørlie, nestleder
Ida Habbestad, daglig leder
13.51 - 13.54  NOPA NORSK FORENING FOR KOMPONISTER OG TEKSTFORFATTERE
Ingrid Kindem, styreleder
Ole Henrik Antonsen, nestleder
13.54 - 13.57  NORWACO
Elin Urkedal, direktør
Frants Mohr, fordelingssjef
13.57 - 14.07  Felles spørsmålsrunde
14.07 - 14.17  Pause
  Felles høring med 4 instanser
14.17 - 14.20  NORSKE BILLEDKUNSTNERE
Ruben Steinum, styreleder
Gyrid Garshol, daglig leder
14.20 - 14.23  NORSKE KUNSTHÅNDVERKERE
Hanne Øverland, styreleder
Nora Krogh, politisk rådgiver
14.23 - 14.26  NORWEGIAN CRAFTS
Hege Henriksen, direktør
Tonje Kjellevold, External Relations and Grants
14.26 - 14.29  OFFICE FOR CONTEMPORARY ART NORWAY (OCA)
Katya García-Antón, direktør
Sverre Gullesen, styremedlem
Anne Charlotte Hauen, Grants Administration Manager
14.29 - 14.37  Felles spørsmålsrunde
  Felles høring med 4 instanser
14.38 - 14.41  KORALLIANSEN
Jon G. Olsen, daglig leder Norsk sangerforum
Victoria Liedbergius , daglig leder Ung i kor
Bernt Nordset, styremedlem FONOKO
14.41 - 14.44  KRAFTTAK FOR SANG
Jarle Flemvåg, leder - Krafttak for sang
Ulrika Bergroth-Plur, daglig leder - Musikk i skolen
14.44 - 14.47  MUSIKK I SKOLEN
Ulrika Bergroth-Plur, daglig leder musikk i skolen
Gunhild Gåsvik, fagkonsulent musikk i skolen
14.47 - 14.50  MUSIKKENS STUDIEFORBUND
Ludvug Claeson, daglig leder, Musikkens studieforbund
Åse Vigdis Festervoll, styreleder, Musikkens studieforbund
14.50 - 14.58  Felles spørsmålsrunde
  Felles høring med 4 instanser
14.59 - 15.02  NYNORSK FORUM
Per Magnus F. Sandsmark, sekretær Nynorsk Forum/ direktør Nynorsk kultursentrum
Kjell Ove Nordeide, dagleg laiar Nynorsk avissenter
15.02 - 15.05  RIKSMÅLSFORBUNDET
Trond Vernegg, formann
Marit Strand, 1. viseformann
15.05 - 15.08  HØRSELSHEMMEDES LANDSFORBUND
Niklas Didrik Hellum, interessepolitisk rådgiver
Henrik Peersen , generalsekretær
15.08 - 15.12  NORGES DØVEFORBUND
Petter Noddeland
Elisabeth F. Holte
15.12 - 15.20  Felles spørsmålsrunde
15.20 - 15.30  Pause
  Felles høring med 5 instanser
15.30 - 15.33  MEDIEBEDRIFTENES LANDSFORENING
Randi S. Øgrey, adm. dir.
Bjørn Wisted, fagsjef
15.33 - 15.36  LANDSLAGET FOR LOKALAVISER
Rune Hetland, generalsekretær
Øystein Øygarden, styreleiar i LLA
Tomas Bruvik, innovasjonssjef
15.36 - 15.39  FAGPRESSEN
Per Brikt Olsen, adm direktør
Berit Nyman, nestleder Fagpressen
15.39 - 15.42  NORSK TIDSSKRIFTFORENING
Bente Riise, generalsekretær
15.42 - 15.45  SÁLAS - SAMISK FORLEGGER- OG AVISFORENING
Geir Wulff, sjefredaktør Ságat
Kari Lisbeth Hermansen, sjefredaktør Ávvir
15.45 - 15.55  Felles spørsmålsrunde
  Felles høring med 4 instanser
15.56 - 15.59  NORSK JOURNALISTLAG
Hege Iren Frantzen, leder
Dag Idar Tryggestad
Trond Idås, rådgiver
Line Scheistrøen, organisasjonssekretær
15.59 - 16.02  NORSK REDAKTØRFORENING
Arne Jensen, generalsekretær
Reidun Kjelling Nybø, assisterende generalsekretær
16.02 - 16.05  NORSK KRITIKERLAG
Heidi Bale Amundsen, styreleder
16.05 - 16.08  NORSK LOKALRADIOFORBUND
Aslak Sommerfelt Skretting, styreleder
Pål Lomeland, daglig leder
16.08 - 16.16  Felles spørsmålsrunde
  Felles høring med 6 instanser
16.17 - 16.20  NORSK FILMFORBUND
Sverre Pedersen, forbundsleder
16.20 - 16.23  FILMKOMMISJONENE I NORGE
Solveig Sigmond Ræstad, leder, Midgard filmkommisjon
Sigmund Elias Holm, leder, Vestnorsk filmkommisjon
16.23 - 16.26  VIRKE KULTUR OG VIRKE PRODUSENTFORENINGEN
Åse Kringstad, leder Virke Produsentforeningen
Rhiannon Edwards, leder Virke Kultur
16.26 - 16.29  FILMREG
Elin Kristensen
Magnus Thomassen
16.29 - 16.32  NORSKE FILMREGISSØRER
Marianne Kleven, forbundsleder
16.32 - 16.35  FILM & KINO
Jørgen Stensland
16.35 - 16.47  Felles spørsmålsrunde
16.47 - 17.17  Pause
  Felles høring med 6 instanser
17.17 - 17.20  NORGES IDRETTSFORBUND
Berit Kjøll, idrettspresident
Karen Kvalevåg, generalsekretær
17.20 - 17.23  NORGES SKIFORBUND
Erik Røste, skipresident
Ingvild Bretten Berg, generalsekretær
17.23 - 17.26  FRILUFTSRÅDENES LANDSFORBUND
Ingrid Wigestrand, rådgiver friluftsliv
Morten Dåsnes, daglig leder
17.26 - 17.29  TVERGA
Lisa Mari Watson, dagligleder
Petter Hatlem, styre leder
17.29 - 17.32  NORSK FRILUFTSLIV
Lasse Heimdal, generalsekretær
Siri Meland, fagsjef samfunnskontakt
17.32 - 17.35  DEN NORSKE TURISTFORENING
Dag Terje Solvang, generalsekretær
Anne-Mari Planke, avdelingsleder
17.35 - 17.47  Felles spørsmålsrunde
  Felles høring med 6 instanser
17.48 - 17.51  FRIVILLIGHET NORGE
Stian Slotterøy Johnsen, generalsekretær
Janne Nyhus, politisk rådgiver
17.51 - 17.54  NORGES FRIVILLIGSENTRALER
Arvid Askø, styreleder
Espen Watne Andresen, politisk talsperson
17.54 - 17.57  VELLENES FELLESORGANISASJON
Erik Sennesvik, leder
Annette Skogheim, administrasjonsleder
17.57 - 18.00  PENSJONISTFORBUNDET
Jan Davidsen Raa, forbundsleder
Harald Olimb Norman , generalsekretær
Eyvind Frilseth, seniorrådgiver
18.00 - 18.03  HJERNESVULSTFORENINGEN
Rolf J. Ledal, generalsekretær
18.03 - 18.06  NORGES BLINDEFORBUND
Sverre Fuglerud, seksjonsleder
Stian Innerdal, spesialrådgiver
18.06 - 18.18  Felles spørsmålsrunde
  Felles høring med 5 instanser
18.19 - 18.22  NORSK MUSIKKRÅD
Bjarne Dæhli, generalsekretær
Bjørgulv Borgundvaag, styreleder
Unni Færøvik, nestleder
18.22 - 18.25  LNU
Rode Margrete Hegstad, styreleder
Diego Alexander Foss, politisk rådgiver
18.25 - 18.28  NOREGS UNGDOMSLAG
Kai Roger Vatne, generalsekretær
Torbjørn Bergwitz Lauen, leiar
18.28 - 18.31  UKM NORGE
Torstein Siegel, daglig leder
Snorre S. Valen, styreleder
18.31 - 18.34  RIDDERRENNET
Anne-Kristin Wadahl, generalsekretær
Janniche Larssen Bockmann, markedssjef
18.34 - 18.44  Felles spørsmålsrunde
18.44 - 18.54  Pause
  Felles høring med 5 instanser
18.54 - 18.57  STIFTELSEN DAM
Hans Christian Lillehagen, generalsekretær
Anders Kjellevold, politisk rådgiver
18.57 - 19.00  WWF VERDENS NATURFOND
Maria Varteressian, personlig rådgiver for generalsekretær
19.00 - 19.03  PSORIASIS- OG EKSEMFORBUNDET
Tord Johansen, forbundsleder
Terje Nordengen, generalsekretær
19.03 - 19.06  ACTIS - RUSFELTETS SAMARBEIDSORGAN
Pernille Huseby, generalsekretær
Luisa Klaveness, faglig rådgiver
Thomas Bartholdsen, politisk rådgiver
19.06 - 19.09  SPILLAVHENGIGHET NORGE
Magnus Pedersen, politisk rådgiver
Atle Vestvik, erfaringskonsulent
19.09 - 19.19  Felles spørsmålsrunde
  Felles høring med 4 instanser
19.20 - 19.23  BLUES FACTORY AS
Bjørn Andersen, daglig leder
19.23 - 19.26  VOKSENOPPLÆRINGSFORBUNDET
Stian Juell Sandvik, konstituert generalsekretær
Ludvig Claeson, styremedlem
19.26 - 19.29  NORGES HUSFLIDSLAG
Tone Sjåstad, kommunikasjonskonsulent
Marit Jacobsen, direktør
19.29 - 19.32  FOLKEAKADEMIENES LANDSFORBUND
Pål Djuve, generalsekretær
Siri Hjelling, organisasjonsleder
Hans Petter Wiken, informasjonsansvarlig
Ingvild Berrefjord, landsstyreleder
19.32 - 19.40  Felles spørsmålsrunde
  Felles høring 2 instanser
19.41 - 19.44  IDEELT BARNEVERNSFORUM (IB)
Asbjørn Sagstad, seniorrådgiver
Heidi Brynhildsen, virksomhetsleder
19.44 - 19.47  NORSKE KVINNERS SANITETSFORENING
Grete Herlofson, generalsekretær
Britt-Inger Skaanes, leder fagavdelingen
19.47 - 19.51  Felles spørsmålsrunde

Høringen vil foregå i Høringssal 1 i Akersgt. 18. Vi gjør oppmerksom på at høringene normalt vil bli overført direkte på Stortingets nett-TV.

Høringene avholdes etter regler gitt i Stortingets forretningsorden, § 27.