Statsbudsjettet 2020 (kapitler fordelt til familie- og kulturkomiteen)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saken er behandlet i familie- og kulturkomiteen Innstilling avgitt 03.12.2019 Innst. 14 S (2019-2020)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet Statsbudsjettet 2020 for rammeområde 2 vedrørende likestilling, barne-, familie- og forbrukerformål og rammeområde 3 vedrørende kultur og media, kulturminner og tro- og livssynsformål. Rammeområde 2 ble vedtatt med netto utgiftsramme på 48 464 336 000 kroner, og rammeområde 3 ble vedtatt med netto utgiftsramme på 22 944 849 000 kroner.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 03.12.2019

   Debattert i Stortinget 10.12.2019
   Votert i Stortinget 10.12.2019