Jorodd Asphjell og de nordiske kulturministrene. Foto: Johannes Jansson/norden.org.

Jorodd Asphjell og de nordiske kulturministrene. Foto: Johannes Jansson/norden.org.

God dialog med nordiske ministre avgjørende

Tiltak for enslige mindreårige asylsøkere, nordisk idrettstoppmøte og Norges kommende formannskapsprogram for Nordisk ministerråd sto på dagsordenen under Nordisk råds sesjon i København.

I 2017 tar Norge over formannskapet i Nordisk ministerråd. Statsminister Erna Solberg la frem Norges program under sesjonen i København. Nordens omstillingsbehov, styrking av samarbeidet om og videreutvikling av det nordiske partnerskapet i utenrikspolitikken er hovedpunktene i formannskapsprogrammet.

– En god dialog med ministrene er viktig for oss, og vi ønsker å støtte opp om det norske formannskapet i Nordisk ministerråd, sier Sonja Mandt, som leder Stortingets delegasjon til Nordisk råd.

Mandt roser medlemmene av den norske delegasjonen som deltok aktivt under de politiske møtene i Folketinget 1.–3. november.

Enslige mindreårige asylsøkere

Nordisk råds utvalg for velferd kom under sesjonen med ni konkrete tiltak som skal bedre situasjonen til enslige mindreårige asylsøkere. Redusert saksbehandlingstid, uavhengig aldersvurdering og nye rutiner for trygg utvisning er blant tiltakene.

– Vi har en humanistisk arv og tradisjon i Norden det er verdt å ta vare på – i særdeleshet når det er utfordringer internasjonalt. Vi må se enkeltmennesket der andre ser flyktningestrømmer. Vi må ivareta rettssikkerheten der andre velger raske løsninger. Vi må tenke langsiktighet der andre stenger grensene, sier utvalgets talsperson Bengt Morten Wenstøb (H).

Nordisk kulturell skolesekk

I møte med de nordiske kulturministrene påpekte Jorodd Asphjell, leder for utvalget for kultur og utdanning, at parlamentarikerne ønsker at verkene som vinner Nordisk råds litteraturpris oversettes til de andre nordiske språkene.

Med forslaget om en nordisk kulturell skolesekk ønsker Nordisk råds politikere å styrke nordiske barn og unges kjennskap til nordisk film, musikk og litteratur, og gjennom dette også språkforståelsen deres.

Nordisk idrettstoppmøte som en fast møteplass for idretten, politikere og andre aktører er også en viktig sak for utvalget.

– Vi trenger en arena for å løfte felles verdispørsmål innenfor idretten i de nordiske landene fordi vi står overfor veldig mange av de samme utfordringene, sier Jorodd Asphjell (A), som tok opp forslaget med ministrene.

I tillegg til kulturministrene møtte medlemmer av delegasjonen også utdanning-, utenriks- og samarbeidsministrene under det politiske toppmøtet i det danske Folketinget.

Les også:

Stortingspresidenten oppfordret til demokratistøtte

Nordisk samarbeid om globale mål


Sist oppdatert: 03.11.2016 12:27