Nordiske parlamentspresidenter under Nordisk råds sesjon i København. Foto: Magnus Fröderberg/norden.org

Nordiske parlamentspresidenter under Nordisk råds sesjon i København. Foto: Magnus Fröderberg/norden.org

Stortingspresidenten oppfordret til demokratistøtte

Støtte til reformutvikling i Ukraina og Nordisk råds priser ble drøftet da de nordiske parlamentspresidentene møttes under Nordisk råds sesjon i København.

Stortingets støtte til reformarbeidet i Ukraina og samarbeidet med den ukrainske nasjonalforsamlingen var noe av det stortingspresident Olemic Thommessen orienterte nordiske kollegaer om på møtet i det danske Folketinget 1. november.

Felles initiativ overfor Ukraina

– Dette er et felles nordisk-baltisk initiativ som vi fulgt opp fra norsk side. Å bidra til demokratisk utvikling i Ukraina er svært, svært viktig for oss. Jeg håper at dere andre også følger opp dette initiativet, sa Olemic Thommessen i møtet med sine nordiske kollegaer.

Da den ukrainske presidenten Petro Porosjenko besøkte Stortinget i oktober 2016, inviterte stortingspresidenten på ny ukrainske parlamentarikere til studiebesøk for blant annet å lære mer om demokratibygging. Den første gruppen ukrainske parlamentarikere besøkte Stortinget i januar 2016.  Neste studiebesøk er planlagt tidlig i 2017.

Feiring av Finland

Finland feirer 100 år med nasjonal selvstendighet i 2017. Stortinget planlegger et Finland-seminar for å markere jubileet og feire Norges gode nabo. Thommessen oppfordret de andre nordiske parlamentene til å markere den finske begivenheten.

– Vi synes det er en fantastisk anledning for å vise styrken i det finsk-norske samarbeidet og skape oppmerksomhet rundt det finske i Norge, sa stortingspresidenten under møtet i Folketinget.

Nordiske priser

Nordisk råds priser og satsingen på prisutdelingen ble også diskutert.

– De nordiske prisene er svært viktige som et ansikt utad for det nordiske samarbeidet. Prismottakerne viser noe av det ypperste vi har spesielt innenfor kulturområdet. Det har vist seg vanskelig å få en fast rutine på at de nordiske public service-kanalene sender direkte fra prisutdelingen. Vi trenger dem på laget, sa stortingspresident Olemic Thommessen i København.

Stortingspresidenten deltar på utdelingen av prisene for 2016 i DR-byen tirsdag 1. november.


Sist oppdatert: 01.11.2016 15:25