Torgeir Knag Fylkesnes (SV) og statsminister Erna Solberg (H) under objektsikringsdebatten 5. desember. Foto: Stortinget.

Torgeir Knag Fylkesnes (SV) og statsminister Erna Solberg (H) under objektsikringsdebatten 5. desember. Foto: Stortinget.

Vedtok sterk kritikk mot regjeringen

Under behandlingen av Riksrevisjonens undersøkelse av oppfølging av objektsikring 5. desember ble det vedtatt sterk kritikk mot regjeringen.

Se videoopptak av stortingsmøtet

Følgende forslag fra Kristelig Folkeparti ble vedtatt med 87 stemmer for og 80 stemmer mot:

«Stortinget mener det er sterkt kritikkverdig og svært alvorlig at regjeringen ikke har fulgt godt nok opp arbeidet med objektsikring hva gjelder grunnsikring av skjermingsverdige objekter og beskyttelse av objekter ved bruk av sikringsstyrker fra politiet og Forsvaret ved Heimevernet, samt at det har vært gitt mangelfull informasjon til Stortinget om utsettelser og kostnader.»

Dette kalles et «daddelvedtak» (kritikkvedtak): Den sterkeste form for kritikk Stortinget kan rette mot regjeringen uten å erklære mistillit.

Det ble også votert over et mistilitsforslag mot regjeringen. 89 stemte mot og 80 stemte for.

Les innstillingen fra kontroll- og konstitusjonskomiteen

Se sakssiden

Les mer om objektsikringssaken


Sist oppdatert: 06.12.2018 16:21