Riksrevisjonens undersøkelse av oppfølging av objektsikring

Dokument 3:11 (2017-2018)

Status: Dokumentet er til behandling i komiteen.

Dokument fra Riksrevisjonen Saken er til behandling i kontroll- og konstitusjonskomiteen

Saksgang