Du bruker en gammel nettleser. For å kunne bruke all funksjonalitet i nettsidene må du bytte til en nyere og oppdatert nettleser. Se oversikt over støttede nettlesere.

Stortinget.no

logo
Hopp til innholdet
Til forsiden

Jonas Gahr Støre på talerstolen under behandlingen av koronaloven lørdag 21. mars. Foto: Stortinget.

Koronaloven

Koronaloven ble først vedtatt i mars, med én måneds varighet. Den er nå forlenget frem til 27. mai 2020.

Midlertidig lov om forskriftshjemmel for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av Covid-19 mv. (koronaloven) sier at Kongen (regjeringen) kan utfylle, supplere eller fravike en rekke lover så langt det er nødvendig for å ivareta lovens formål. (Se oversikt over disse lovene i komitéinnstillingen.)

Lørdag 21. mars ble koronaloven enstemmig vedtatt av Stortinget. Lovvedtaket ble bifalt ved andregangsbehandlingen tirsdag 24. mars.

24. mars vedtok Stortinget også en ny bestemmelse i Stortingets forretningsorden om hvordan meddelelser fra regjeringen om slike forskrifter raskt og effektivt kan behandles i Stortinget.

Bestemmelsen innebærer at meddelelser fra regjeringen snarest mulig gjøres tilgjengelig for Stortingets medlemmer. Stortingsrepresentanter som til sammen utgjør minst en tredjedel av Stortingets medlemmer, og som ikke støtter en forskrift eller deler av en forskrift, kan sende en skriftlig erklæring til Stortingets presidentskap om dette. Presidentskapet skal når denne er mottatt umiddelbart sende en melding til regjeringen. Kongen plikter i så fall etter koronaloven straks å oppheve de aktuelle forskriftene.

Se innstillingen fra Stortingets presidentskap

Forlengelse av koronaloven til 27. mai 2020

Lovforslaget om å forlenge koronaloven ble fremmet for Stortinget 17. april, og har vært til behandling i den særskilte komité for å behandle spesielle saker vedrørende korona-krisen.

Komitéen har avgitt innstilling, og lovforslaget ble førstegangsbehandlet av Stortinget tirsdag 21. april.

I voteringen 21. april ble det flertall for å forlenge loven til 27. mai, sammen med endringer i flere andre paragrafer. Stortinget bifalt vedtaket under andregangsbehandlingen fredag 24. april.

Se sakssiden

Skriftlige innspill til regjeringens opprinnelige lovforslag

Les skriftlige innspill til Prop. 56 L (2019–2020) Midlertidig lov om forskriftshjemmel for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av Covid-19 mv. (koronaloven)

Innspillene er levert på oppfordring fra den særskilte komité for å behandle spesielle saker vedrørende korona-krisen.

Se sakssiden

Bakgrunn

Begrunnelsen for lovforslaget fra regjeringen er at det ikke er tid til å følge Grunnlovens bestemmelser for lovvedtak i den krisen Norge befinner seg i som følge av koronapandemien.

Proposisjonen ble behandlet i ekstraordinært statsråd onsdag 18. mars, og overlevert Stortinget torsdag 19. mars. Dette var første sak å behandle for den nye, særskilte koronakomiteen som ble vedtatt opprettet i stortingsmøtet mandag 16. mars. 

Sist oppdatert: 24.04.2020 13:43
: