Innstilling fra den særskilte komité for å behandle spesielle saker vedrørende korona-krisen om Midlertidig lov om forskriftshjemmel for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av Covid-19 mv. (koronaloven)

Dette dokument

  • Innst. 204 L (2019–2020)
  • Kildedok: Prop. 56 L (2019–2020)
  • Utgiver: den særskilte komité for å behandle spesielle saker vedrørende korona-krisen
  • Sidetall: 13
Til Stortinget
Oslo, i den særskilte komité for å behandle spesielle saker vedrørende korona-krisen, den 21. mars 2020

Tone Wilhelmsen Trøen

Jonas Gahr Støre

leder

ordfører