Godtgjørelser for stortingsrepresentanter og regjeringsmedlemmer

15. juni vedtok Stortinget nye satser for godtgjørelsene til stortingsrepresentanter og regjeringsmedlemmer.

Stortinget vedtok at følgende godtgjørelser fastsettes med virkning fra 1. mai 2022:

Stortingsrepresentanter

kr 1 064 318 per år

Regjeringsmedlemmer

kr 1 518 999 per år

Statsminister

kr 1 869 761 per år

 

Sist oppdatert: 15.06.2022 15:19