Innstilling fra Stortingets presidentskap om godtgjørelse for stortingsrepresentanter og regjeringsmedlemmer

Dette dokument

  • Innst. 469 S (2021–2022)
  • Kildedok:
  • Utgiver: Stortingets presidentskap
  • Sidetall: 13
Til Stortinget
Oslo, i Stortingets presidentskap, den 13. juni 2022

Masud Gharahkhani

Svein Harberg

Nils T. Bjørke

Morten Wold

Kari Henriksen

Ingrid Fiskaa