Vedrørende pengeplasseringer i skatteparadiser

På komitémøtet 10.01.2017 ble det vedtatt å avslutte korrespondansen med statsråden.