Du bruker en gammel nettleser. For å kunne bruke all funksjonalitet i nettsidene må du bytte til en nyere og oppdatert nettleser. Se oversikt over støttede nettlesere.

Stortinget.no

logo
Hopp til innholdet
Til forsiden
Raja, Abid

Raja, Abid (1975-)

Parti:
Venstre
Representant for
Akershus 2021-2025
Ansiennitet:
11 år, 9 dager

Gå til bildegalleri

Biografi

Personalia

 • Født 05.11.1975 i Oslo, Oslo
 • Sønn av spikerfabrikkarbeider Abdul Qayyum Raja (1937-) og husmor Akhtar Nasim (1949-)

Stortingsperioder

 • Vararepresentant nr 1 for Akershus, 2009 - 2013, V.
 • Representant nr 10 for Akershus, 2013 - 2017, V.
 • Representant nr 9 for Akershus, 2017 - 2021, V.
 • Representant nr 9 for Akershus, 2021 - 2025, V.

Vararepresentasjoner

 • Medlem av Regjeringen 24.01.2020-30.09.2021, Solveig Schytz møtte som representant.
 • Medlem av Regjeringen 01.10.2021-14.10.2021, Solveig Schytz møtte som representant.

Medlemskap i presidentskapet

 • 2017-2021

  Femte visepresident, Stortinget, 07.10.2017 - 24.01.2020

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 2013-2017

  Medlem, Kontroll- og konstitusjonskomiteen, 17.10.2013 - 30.09.2017
  Medlem, Transport- og kommunikasjonskomiteen, 17.10.2013 - 22.10.2013
  Andre nestleder, Transport- og kommunikasjonskomiteen, 22.10.2013 - 30.09.2017
 • 2017-2021

  Varamedlem, Valgkomiteen, 07.10.2017 - 13.02.2018
  Medlem, Den utvidede utenriks- og forsvarskomité, 12.10.2017 - 24.01.2020
  Medlem, Utenriks- og forsvarskomiteen, 12.10.2017 - 24.01.2020
  Medlem, Finanskomiteen, 30.01.2018 - 24.01.2020
  Medlem, Valgkomiteen, 13.02.2018 - 24.01.2020
 • 2021-2025

  Medlem, Utdannings- og forskningskomiteen, 19.10.2021 - 30.09.2025
  Varamedlem, Valgkomiteen, 26.10.2021 - 30.09.2025

Medlemskap i delegasjoner

 • 2013-2017

  Delegat, FNs generalforsamling, 01.10.2015 - 30.09.2016
 • 2017-2021

  Medlem, Europautvalget, 12.10.2017 - 24.01.2020
  Medlem, Stortingets delegasjon for forbindelser med Europaparlamentet, 12.10.2017 - 24.01.2020
  Varamedlem, Stortingets delegasjon til konferansen for overvåking av EUs utenriks-, sikkerhets- og forsvarspolitikk, 24.10.2017 - 24.01.2020
  Medlem, Stortingets delegasjon til Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europas (OSSEs) parlamentariske forsamling, 13.02.2018 - 24.01.2020
 • 2021-2025

  Personlig varamedlem, Stortingets delegasjon til Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europas (OSSEs) parlamentariske forsamling, 28.10.2021 - 30.09.2025

Medlemskap i gruppestyrer

 • 2017-2021

  Nestleder gruppestyret, Venstre, 18.01.2018 - 24.01.2020
 • 2021-2025

  Innpisker, Venstre, 19.10.2021 - 30.09.2025

Medlemskap i regjering

 • Statsråd, Kulturdepartementet, 24.01.2020 - 14.10.2021

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Cand.jur., Universitetet i Oslo 1996-2001
 • Cand.mag., med mellomfag i kriminologi, Universitetet i Oslo 1999-2000
 • Fordypning i menneskerettigheter, University of Southampton 2000
 • Master of Science, Psychology, University of Oxford 2003-2004

Yrke

 • Underviser i studieteknikk, ansvar for egen læring (AFEL) 1998-2001
 • Assisterende studieveileder, juridisk fakultet, Universitetet i Oslo 1999-2000
 • Trainee, advokatfirmaene Schjødt, Kvaale & co og Wikborg Rein 2000-2002
 • Advokatfullmektig, advokatfirmaet Almestad 2002-2005
 • Advokat, advokatfirmaet Hestens og Dramer & co 2005-2008
 • Nemndleder, Utlendingsnemnda 2008-2012
 • Politiadvokat, Politiets utlendingsenhet 2011-2012
 • Ambassadesekretær, diplomat, ambassaden i New Delhi 2012-2013

Medaljer og utmerkelser m.m.

 • Norsk Oxford-stipendium 2003
 • Man of the year award, African society 2008
 • Fritt Ords pris 2010

Verv

Offentlige verv

 • Medlem Utredningsgruppen for ordningen Senter mot etninsk diskriminering 1997-1998
 • Medlem Kontaktutvalget mellom innvandrerbefolkningen og myndighetene 1998-2002
 • Medlem Kriminalitetsforebyggende råd, Oslo 2002-2007
 • Medlem Likestilling- og diskrimineringsnemda, Oslo 2008-2012

Tillitsverv i partier

 • Nestleder Akershus Venstre 2009-2011
 • Medlem Venstres landsstyre 2009-2013
 • 1. vara Sentralstyret i Venstre 2011-2013
 • Nestleder Venstre fra 2020

Tillitsverv i organisasjoner

 • Nestleder Pakistansk studentsamfunn 1997-1999
 • Medlem Studentparlamentet, Universitetet i Oslo 1998-1999
 • Leder Fadderordningen, Universitetet i Oslo 1998
 • Talsperson World Islamic Mission 1999-2001 Moské
 • Medlem Advokatforeningens straffelovutvalg 2007-2008
 • Medlem styret i Europabevegelsen 2009-2012

Andre administrative verv

 • Non-Executive Director Oxford Council on Good Governance 2003-2008
 • Styreleder Minotenk, Minoritetspolitisk tenketank 2009-2012

Litteratur

 • Magnussen, S., Melinder, A., Stridbeck, U. og Raja, A.Q.: "Faktorer som påvirker påliteligheten av øyevitner: Hva vet dommere og jurymedlemmer?", i Lov og Rett, Universitetsforlaget Oslo 2008
 • Raja, Abid Q.: Talsmann, Aschehoug Oslo 2008
 • Magnussen, S., Wise, R.A., Raja, A.Q., Safer, M.A., Pawlenko, N. & Stridbeck, U.: "What judges know about eyewitness testimony: A comparison of Norwegian and US judges", i Psychology, Crime and Law, Routledge London 2008
 • Magnussen, S., Melinder, A., Stridbeck, U., Raja, A.Q.: "Beliefs about factors affecting the Reliability of eyewitness testimony: A Comparison of judges, jurors and the general public", i Law and Human Behaviour, American Psychological Association Washington 2008
 • Raja, Abid Q.: Dialog. Om vold, undertrykkelse og ekstremisme, Cappelen Damm Oslo 2010