Samuelsen, Alf Ivar

Samuelsen, Alf Ivar (1942-2014)

Parti:
Senterpartiet
Sist innvalgt som representant for
Nordland 2005-2009
Ansiennitet:
4 år, 0 dager

Gå til bildegalleri

Samuelsen, Alf Ivar har avgått ved døden.

Saksordfører i saker

Se alle