Huitfeldt, Anniken

Huitfeldt, Anniken (1969-)

Parti:
Arbeiderpartiet
Representant for
Akershus 2021-2025
Andre nestleder
Næringskomiteen
Ansiennitet:
18 år, 148 dager

Gå til bildegalleri

Biografi

Personalia

 • Født 29.11.1969 i Bærum, Akershus
 • Datter av Iver Huitfeldt (1943-) og Sidsel Scharning (1940-1990)

Stortingsperioder

 • Vararepresentant nr 2 for Akershus, 1993 - 1997, A.
 • Vararepresentant nr 4 for Akershus, 2001 - 2005, A.
 • Representant nr 1 for Akershus, 2005 - 2009, A.
 • Representant nr 1 for Akershus, 2009 - 2013, A.
 • Representant nr 2 for Akershus, 2013 - 2017, A.
 • Representant nr 2 for Akershus, 2017 - 2021, A.
 • Representant nr 2 for Akershus, 2021 - 2025, A.

Vararepresentasjoner

 • Medlem av Regjeringen 29.02.2008-30.09.2009, Gorm Kjernli møtte som representant.
 • Medlem av Regjeringen 01.10.2009-30.09.2013, Are Helseth møtte som representant.
 • Medlem av Regjeringen 01.10.2013-16.10.2013, Are Helseth møtte som representant.
 • Medlem av Regjeringen 14.10.2021-16.10.2023, Ragnhild Male Hartviksen møtte som representant.

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 2005-2009

  Første nestleder, Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen, 19.10.2005 - 29.02.2008

  2013-2017

  Medlem, Utenriks- og forsvarskomiteen, 17.10.2013 - 22.10.2013
  Leder, Utenriks- og forsvarskomiteen, 22.10.2013 - 30.09.2017
  Leder, Den utvidede utenriks- og forsvarskomité, 22.10.2013 - 30.09.2017

  2017-2021

  Medlem, Utenriks- og forsvarskomiteen, 12.10.2017 - 18.10.2017
  Medlem, Den utvidede utenriks- og forsvarskomité, 12.10.2017 - 18.10.2017
  Leder, Utenriks- og forsvarskomiteen, 18.10.2017 - 30.09.2021
  Leder, Den utvidede utenriks- og forsvarskomité, 18.10.2017 - 30.09.2021

  2021-2025

  Medlem, Næringskomiteen, 20.10.2023 - 24.10.2023
  Andre nestleder, Næringskomiteen, 24.10.2023 - 30.09.2025

Medlemskap i delegasjoner

 • 2013-2017

  Medlem, Europautvalget, 17.10.2013 - 22.10.2013
  Leder, Europautvalget, 22.10.2013 - 30.09.2017
  Leder, Stortingets delegasjon for forbindelser med Europaparlamentet, 12.11.2013 - 30.09.2017
  Leder, Stortingets delegasjon til konferansen for overvåking av EUs utenriks-, sikkerhets- og forsvarspolitikk, 12.11.2013 - 30.09.2017

  2017-2021

  Delegat, FNs generalforsamling, 01.10.2017 - 30.09.2018
  Medlem, Stortingets delegasjon for forbindelser med Europaparlamentet, 12.10.2017 - 18.10.2017
  Medlem, Europautvalget, 12.10.2017 - 18.10.2017
  Leder, Europautvalget, 18.10.2017 - 30.09.2021
  Leder, Stortingets delegasjon for forbindelser med Europaparlamentet, 18.10.2017 - 30.09.2021
  Leder, Stortingets delegasjon til konferansen for overvåking av EUs utenriks-, sikkerhets- og forsvarspolitikk, 24.10.2017 - 30.09.2021

Medlemskap i gruppestyrer

 • 2005-2009

  Medlem gruppestyret, Arbeiderpartiet, 18.10.2005 - 29.02.2008

  2017-2021

  Medlem gruppestyret, Arbeiderpartiet, 01.10.2017 - 30.09.2021

Medlemskap i regjering

 • Statsråd, Barne- og likestillingsdepartementet, 29.02.2008 - 20.10.2009
  Statsråd, Kultur- og kirkedepartementet, 20.10.2009 - 31.12.2009
  Statsråd, Kulturdepartementet, 01.01.2010 - 21.09.2012
  Statsråd, Arbeidsdepartementet, 21.09.2012 - 16.10.2013
  Utenriksminister, Utenriksdepartementet, 14.10.2021 - 16.10.2023

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Jessheim skole 1976-1982
 • Nordby ungdomsskole 1982-1985
 • Jessheim videregående skole 1985-1988
 • Grunnfag statsvitenskap og historie, UiO 1989-1992
 • Grunnfag geografi, London School of Economics 1992-1993
 • Hovedfag historie, UiO 1993-1996

Yrke

 • Fylkessekretær i Akershus AUF 1988-1989
 • Forsker i Forskningsstiftelsen Fafo 2000-2005

Verv

Offentlige verv

 • Elevrepresentant Fylkesskolestyret, Akershus 1986-1988
 • Medlem Utvalget for allmenne fagområder 1987-1989 (elevrepresentant)
 • Medlem Likestillingsutvalget, Ullensaker 1987-1991
 • Medlem Skoleutvalget for de videregående skolene, Akershus 1989-1995
 • Medlem Boligutvalget 2000-2002 (NOU)
 • Medlem Kvalitetsutvalget for grunnopplæring 2001-2003 (NOU)

Tillitsverv i partier

 • Leder Ullensaker AUF 1985-1988
 • Medlem Styret i AUF i Akershus 1986-1990
 • Medlem Sentralstyret i AUF 1990-1994
 • Nestleder Sentralstyret i AUF 1994-1996
 • Leder Sentralstyret i AUF 1996-2000
 • Visepresident International Union of Socialist Youth 2000-2001
 • President Foreningen Nordens Sosialistiske Ungdom 2000-2000
 • Medlem DNAs sentralstyre fra 2002
 • Leder DNAs kvinnenettverk fra 2007

Tillitsverv i organisasjoner

 • Medlem Sentralstyret i Norges Gymnasiastsamband (NGS) 1987-1988
 • Medlem Styret i Redd Barna 2001-2005

Andre administrative verv

 • Medlem Styret for Falstadsenteret 2000-2005

Litteratur

 • Child slavery and child trafficking in West Africa, Roma minorities in the Czech and Slovak Republics, 2001
 • Næringslivets samfunnsansvar, 2003
 • Det globale ekteskapsmarkedet, 2004
 • Huitfeldt, Anniken: Women in Iraq - Analytical Report, Baghdad 2005
 • Skapsprengere, Aschehoug Oslo 2009
 • Anniken Huitfeldt: Fortellingen om Gro Harlem Brundtland: Jenta som ble Norges statsminister og hele verdens doktor, Kagge Forlag Oslo 2010