Henriksen, Kari

Henriksen, Kari (1955-)

Parti:
Arbeiderpartiet
Representant for
Vest-Agder 2021-2025
Medlem
Kontroll- og konstitusjonskomiteen
Ansiennitet:
14 år, 334 dager

Gå til bildegalleri

Tilhører

Stortinget

Fjerde visepresident
25.11.2021 - 30.09.2024

Fullmaktskomiteen

Medlem
01.10.2021 - 30.09.2025

Kontroll- og konstitusjonskomiteen

Medlem
26.11.2021 - 30.09.2025

Valgkomiteen

Varamedlem
09.10.2021 - 30.09.2025

Arbeiderpartiet

Medlem gruppestyret
18.10.2021 - 30.09.2025

Biografi

Personalia

 • Født 10.08.1955 i Vennesla, Vest-Agder
 • Datter av psykiater Endre Jørgen Steen Henriksen (1913-1984) og sekretær/husmor Randi Thorborg Løvstad (1914-2007)

Stortingsperioder

 • Vararepresentant nr 1 for Vest-Agder, 2005 - 2009, A.
 • Representant nr 2 for Vest-Agder, 2009 - 2013, A.
 • Representant nr 2 for Vest-Agder, 2013 - 2017, A.
 • Representant nr 2 for Vest-Agder, 2017 - 2021, A.
 • Representant nr 2 for Vest-Agder, 2021 - 2025, A.

Medlemskap i presidentskapet

 • 2021-2025

  Fjerde visepresident, Stortinget, 25.11.2021 - 30.09.2024

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 2009-2013

  Medlem, Valgkomiteen, 08.10.2009 - 30.09.2013
  Medlem, Arbeids- og sosialkomiteen, 20.10.2009 - 30.09.2013

  2013-2017

  Medlem, Fullmaktskomiteen, 01.10.2013 - 30.09.2017
  Medlem, Justiskomiteen, 17.10.2013 - 30.09.2017
  Medlem, Den forberedende fullmaktskomité, 14.06.2017 - 30.09.2017

  2017-2021

  Medlem, Fullmaktskomiteen, 02.10.2017 - 30.09.2021
  Medlem, Valgkomiteen, 07.10.2017 - 30.09.2021
  Medlem, Familie- og kulturkomiteen, 12.10.2017 - 30.09.2021
  Medlem, Den forberedende fullmaktskomité, 17.06.2021 - 30.09.2021

  2021-2025

  Medlem, Fullmaktskomiteen, 01.10.2021 - 30.09.2025
  Varamedlem, Valgkomiteen, 09.10.2021 - 30.09.2025
  Medlem, Den utvidede utenriks- og forsvarskomité, 19.10.2021 - 20.10.2021
  Medlem, Utenriks- og forsvarskomiteen, 19.10.2021 - 20.10.2021
  Første nestleder, Utenriks- og forsvarskomiteen, 20.10.2021 - 26.11.2021
  Første nestleder, Den utvidede utenriks- og forsvarskomité, 20.10.2021 - 26.11.2021
  Medlem, Kontroll- og konstitusjonskomiteen, 26.11.2021 - 30.09.2025

Medlemskap i delegasjoner

 • 2009-2013

  Personlig varamedlem, Stortingets delegasjon til Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europas (OSSEs) parlamentariske forsamling, 22.10.2009 - 30.09.2013
  Personlig varamedlem, Stortingets delegasjon til Den interparlamentariske union (IPU), 09.10.2012 - 30.09.2013

  2013-2017

  Delegat, FNs generalforsamling, 01.10.2013 - 30.09.2014
  Medlem, Stortingets delegasjon til Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europas (OSSEs) parlamentariske forsamling, 12.11.2013 - 30.09.2017

  2017-2021

  Medlem, Stortingets delegasjon til Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europas (OSSEs) parlamentariske forsamling, 07.11.2017 - 30.09.2021

  2021-2025

  Medlem, Europautvalget, 19.10.2021 - 26.11.2021
  Medlem, Stortingets delegasjon for forbindelser med Europaparlamentet, 19.10.2021 - 20.10.2021
  Første nestleder, Stortingets delegasjon for forbindelser med Europaparlamentet, 20.10.2021 - 26.11.2021
  Medlem, Stortingets delegasjon til konferansen for overvåking av EUs utenriks-, sikkerhets- og forsvarspolitikk, 28.10.2021 - 26.11.2021
  Medlem, Stortingets delegasjon til Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europas (OSSEs) parlamentariske forsamling, 28.10.2021 - 30.09.2025

Medlemskap i gruppestyrer

 • 2013-2017

  Innpisker, Arbeiderpartiet, 16.10.2013 - 30.09.2017

  2017-2021

  Medlem gruppestyret, Arbeiderpartiet, 01.10.2017 - 30.09.2021
  Innpisker, Arbeiderpartiet, 01.10.2017 - 30.09.2021

  2021-2025

  Medlem gruppestyret, Arbeiderpartiet, 18.10.2021 - 30.09.2025

Medlemskap i regjering

 • Statssekretær, Helse- og omsorgsdepartementet, 03.12.2007 - 03.04.2009

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Grunnskole, Øvingsskolen, Vennesla, Oddernes, Tordenskioldsgate og Kongensgate 1962-1971
 • Kristiansand Katedralskole, engelsk med fransk 1971-1974
 • UiO, Ex Phil 1974
 • Agder Distriktshøgskole, div. fag 1976-1982
 • Kristiansand Lærerhøgskole, halvårsenhet i spesialpedagogikk 1979-1982
 • Sykepleierhøgskolen i Kristiansand 1982-1985
 • Stavanger Røde Kors Sykepleierhøgskole, spesialsykepleie i psykiatri 1987
 • UiO, cand mag 1987
 • Høgskolen i Agder, administrasjon og ledelse 1993-1994
 • Nordiska Folkovårdhögskola Gøtebord, Master i folkevitenskap (Mph) 2000-2005

Yrke

 • Pleiemedhjelper/ass., Eg sykehus 1976-1985
 • Sykepleier/spesialsykepleier i psykisk helsevern, Eg sykehus 1985-1988
 • Avd.sykepleier A-klinikken, Vest-Agder Fylkeskommune 1987-1994
 • Styrer A-klinikken, Vest-Agder Fylkeskommune 1994-2000
 • Spesialkonsulent/fagutviklingsleder i forsknings- og fagutviklingsenheten, avd. rus og avhengighetsbehandling, Sørlandet sykehus HF 2000-2007
 • Veileder Seprep 2003-2005
 • Leder av Nasjonalt kompetansenettverk for barn av foreldre med psykisk sykdom eller rusavhengighet 2007-2008

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Varamedlem Kristiansand Bystyre 1999-2003
 • Varamedlem Kristiansand Formannskap 2003-2007
 • Medlem Kristiansand Bystyre 2003-2007, 2007-2008
 • Varamedlem Kristiansand Formannskap 2007-2009 (permisjon 03.12.2007-01.05.2009)

Offentlige verv

 • Sekretær Styret for Stiftelsen dr. Oscar Olsen fond til fremme av rusmiddelforskning fra 1996
 • Varamedlem Klient- og barnevernutvalget, Kristiansand 1999-2003
 • Meddommer Lagretten 2003-2007
 • Leder Småbåthavnutvalget, Kristiansand 2003-2007
 • Medlem Helse- og sosialstyret, Kristiansand 2003-2007
 • Medlem Styret for Kvinnenettverk 2005-2006
 • Leder Klient- og barnevernutvalget, Kristiansand 2007
 • Medlem Helse- og sosialstyret, Kristiansand 2009
 • Leder Klient- og barnevernutvalget, Kristiansand 2009
 • Visepresident OSSEs parlamentariske forsamling fra 2018

Tillitsverv i partier

 • Medlem Styret i Kristiansand A 1997-1999
 • Leder Styret i Kristiansand A 2004-2005
 • Leder Vest-Agder A's kvinnenettverk 2004-2007
 • Medlem Styret i A's kvinnenettverk 2004-2005
 • Medlem Styret i Vest-Agder A fra 2005

Tillitsverv i organisasjoner

 • Medlem Fylkesstyret i Norsk Sykepleierforbund 1987-1990
 • Medlem Styret i Vest-Agder Idrettskrets 1988-1993
 • Leder Fylkesstyret i Norsk Sykepleierforbund 1990-1993
 • Medlem Forbundsstyret i Norsk Sykepleierforbund 1993-2000
 • Medlem Brukerrådet for representantordninger 2011-2017
 • Medlem Styret for AV-OG-TIL 2014

Litteratur

 • Buckley, Jorun Jacobsen og Kari Henriksen: Æ du gal? - Om oppvekst på Eg sykehus, Hertervig Stavanger 2000
 • Enes, Bjørn (red.): A-klinikkens historie, Kristiansand 2005
 • Enes, Bjørn (red.): Psykiatriens historie på Sørlandet, Kristiansand 2006