Bergstø, Kirsti

Bergstø, Kirsti (1981-)

Parti:
Sosialistisk Venstreparti
Sist innvalgt som representant for
Finnmark 2013-2017
Ansiennitet:
4 år, 6 dager

Gå til bildegalleri

Biografi

Personalia

 • Født 01.07.1981 i Rana, Nordland
 • Datter av ingeniør Harald Bergstø (1943-1996) og konsulent Erna Bergstø (1955-)

Stortingsperioder

 • Vararepresentant nr 3 for Finnmark, 2005 - 2009, SV.
 • Representant nr 5 for Finnmark, 2013 - 2017, SV.

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 2013-2017

  Medlem, Arbeids- og sosialkomiteen, 17.10.2013 - 30.09.2017

Medlemskap i delegasjoner

 • 2013-2017

  Varamedlem, Stortingets delegasjon til Nordisk råd, 24.10.2013 - 30.09.2017

Medlemskap i gruppestyrer

 • 2013-2017

  Nestleder gruppestyret, Sosialistisk Venstreparti, 26.11.2014 - 30.09.2017

Medlemskap i regjering

 • Statssekretær, Barne- og likestillingsdepartementet, 19.11.2010 - 05.03.2012

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Rognan barneskole 1988-1989
 • Varangerbotn barneskole 1989-1994
 • Karlebotn ungdomsskole 1994-1997
 • Vadsø videregående skole 1997-2000
 • Barnevernspedagogutdanning, Høgskolen i Finnmark 2001-2002, 2008-2009
 • Barnevernspedagogutdanning, Høgskolen i Oslo 2004-2006

Yrke

 • Strømsveien bofellesskap 2002-2003
 • Nordvoll SFO 2003-2004
 • Alta krisesenter 2009
 • NAV Nesseby 2009-2010
 • Hjelpetjenesten, Nesseby 2012-2013

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Varamedlem Nesseby kommunestyre 2011-2015

Fylkespolitisk aktivitet

 • Varamedlem fylkesting, Finnmark 1999-2003

Tillitsverv i partier

 • Medlem Sentralstyret i Sosialistisk Ungdom 2002-2008
 • Fagpolitisk leder Sosialistisk Ungdom 2004-2006, leder 2006-2008
 • Leder Nesseby SV 2009-2011
 • Medlem SVs kvinnepolitiske utvalg fra 2012
 • Nestleder SV fra 2017

Tillitsverv i organisasjoner

 • Nestleder Elevorganisasjonen i Finnmark 1998-2000
 • Nestleder Elevorganisasjonen i Norge 2000-2001
 • Medlem Sentralstyret i Nei til EU 2008-2009
 • Varamedlem Brukerrådet for representantordninger 2013-2017

Litteratur

 • Marthinsen, Marianne og Stein Ørnhøi (red.): Mellom maktene. Norske strategiske interesser, Res publica Oslo 2008
 • Bergstø, Kirsti: "Rødgrønt samarbeid - muligheter og problemer", i Vardøger, nr. 31 2009., Vardøger Trondheim 2009
 • Korsvik, Trine Rogg og Ane Stø (red.): Nei til kjøp av sex og kropp!, Kolon Forlag Oslo 2010