Borgen, Kjell

Borgen, Kjell (1939-1996)

Parti:
Arbeiderpartiet
Sist innvalgt som representant for
Hedmark 1989-1993
Ansiennitet:
16 år, 0 dager

Gå til bildegalleri

Borgen, Kjell har avgått ved døden.

Finn informasjon etter