De 17. Olympiske Vinterleker på Lillehammer 1994. Arenalokaliseringer, m.v.

St.prp. nr. 61, innst. S. nr. 133 for 1989-90

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Kulturdepartementet Saken er behandlet i kirke- og undervisningskomiteen Innstilling avgitt 05.04.1990 Innst. S. nr. 133 (1989-90)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 05.04.1990

   Behandlet i Stortinget: 23.04.1990