Du bruker en gammel nettleser. For å kunne bruke all funksjonalitet i nettsidene må du bytte til en nyere og oppdatert nettleser. Se oversikt over støttede nettlesere.

Stortinget.no

logo
Hopp til innholdet
Til forsiden
Christoffersen, Lise

Christoffersen, Lise (1955-)

Parti:
Arbeiderpartiet
Representant for
Buskerud 2021-2025
Ansiennitet:
18 år, 287 dager

Gå til bildegalleri

Tilhører

Fullmaktskomiteen

Medlem
01.10.2021 - 30.09.2025

Kommunal- og forvaltningskomiteen

Medlem
03.04.2024 - 30.09.2025

Valgkomiteen

Varamedlem
09.10.2021 - 30.09.2025

Arbeiderpartiet

Innpisker
18.10.2021 - 30.09.2025

Biografi

Personalia

 • Født 05.08.1955 i Drammen, Buskerud
 • Datter av forbundsleder Kjell Christoffersen (1926-2005) og daglig leder Evy Inger Gustavsen (1929-2016)

Stortingsperioder

 • Representant nr 6 for Buskerud, 2005 - 2009, A.
 • Representant nr 4 for Buskerud, 2009 - 2013, A.
 • Representant nr 4 for Buskerud, 2013 - 2017, A.
 • Representant nr 4 for Buskerud, 2017 - 2021, A.
 • Representant nr 4 for Buskerud, 2021 - 2025, A.

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 2005-2009

  Andre nestleder, Arbeids- og sosialkomiteen, 19.10.2005 - 30.09.2009
  Personlig varamedlem, Den forberedende fullmaktskomité, 16.06.2009 - 30.09.2009
 • 2009-2013

  Varamedlem, Valgkomiteen, 08.10.2009 - 30.09.2013
  Medlem, Kommunal- og forvaltningskomiteen, 20.10.2009 - 30.09.2013
  Personlig varamedlem, Den forberedende fullmaktskomité, 20.06.2013 - 30.09.2013
 • 2013-2017

  Varamedlem, Valgkomiteen, 08.10.2013 - 30.09.2017
  Medlem, Arbeids- og sosialkomiteen, 17.10.2013 - 30.09.2017
  Personlig varamedlem, Den forberedende fullmaktskomité, 14.06.2017 - 30.09.2017
 • 2017-2021

  Medlem, Valgkomiteen, 07.10.2017 - 30.09.2021
  Medlem, Arbeids- og sosialkomiteen, 12.10.2017 - 30.09.2021
  Personlig varamedlem, Den forberedende fullmaktskomité, 17.06.2021 - 30.09.2021
 • 2021-2025

  Medlem, Fullmaktskomiteen, 01.10.2021 - 30.09.2025
  Varamedlem, Valgkomiteen, 09.10.2021 - 30.09.2025
  Medlem, Finanskomiteen, 19.10.2021 - 03.04.2024
  Medlem, Kommunal- og forvaltningskomiteen, 03.04.2024 - 30.09.2025

Medlemskap i delegasjoner

 • 2005-2009

  Varamedlem, Stortingets delegasjon til Europarådets parlamentariske forsamling, 10.11.2005 - 30.09.2009
 • 2009-2013

  Medlem, Stortingets delegasjon til Europarådets parlamentariske forsamling, 22.10.2009 - 17.11.2009
  Nestleder, Stortingets delegasjon til Europarådets parlamentariske forsamling, 17.11.2009 - 30.09.2013
 • 2013-2017

  Medlem, Stortingets delegasjon til Europarådets parlamentariske forsamling, 12.11.2013 - 19.11.2013
  Nestleder, Stortingets delegasjon til Europarådets parlamentariske forsamling, 19.11.2013 - 30.09.2017
 • 2017-2021

  Medlem, Stortingets delegasjon til Europarådets parlamentariske forsamling, 24.10.2017 - 07.11.2017
  Nestleder, Stortingets delegasjon til Europarådets parlamentariske forsamling, 07.11.2017 - 30.09.2021
 • 2021-2025

  Medlem, Stortingets delegasjon til Europarådets parlamentariske forsamling, 28.10.2021 - 11.11.2021
  Nestleder, Stortingets delegasjon til Europarådets parlamentariske forsamling, 11.11.2021 - 30.09.2025

Medlemskap i gruppestyrer

 • 2005-2009

  Medlem gruppestyret, Arbeiderpartiet, 18.10.2005 - 30.09.2009
 • 2013-2017

  Vara innpisker, Arbeiderpartiet, 16.10.2013 - 30.09.2017
 • 2017-2021

  Vara innpisker, Arbeiderpartiet, 01.10.2017 - 30.09.2021
 • 2021-2025

  Innpisker, Arbeiderpartiet, 18.10.2021 - 30.09.2025

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Åssiden skole 1962-1968
 • St. Halvard skole 1968-1969
 • Kjøsterud skole 1969-1971
 • Drammen gymnas, latinlinja 1971-1974
 • Cand.mag. UiO 1974-1979
 • Kurseksamener UiO 1979-1982
 • Hovedfag statsvitenskap UiO 1989

Yrke

 • Vitenskapsass. ved UiO 1982-1983
 • Forskningsass. ved Fondet for markeds- og distribusjonsforskning 1983-1984
 • Konsulent/førstekonsulent i Sosialdep. 1984-1989
 • Forskningsass./forsker ved Institutt for sosialforskning, INAS 1989-1995
 • Seniorrådgiver ved Asplan Viak A/S, Asplan Analyse 2004-2005

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Varamedlem Drammen Formannskap 1979-1983
 • Medlem Drammen Formannskap 1983-1987, 1987-1991
 • Varaordfører Drammen Bystyre 1991-1995
 • Ordfører Drammen Bystyre 1995-1999, 1999-2003

Offentlige verv

 • Medlem Skolestyret, Drammen 1980-1983
 • Medlem Forstanderskapet for Sparebanken Buskerud 1980-1987
 • Varamedlem Brannstyret, Drammen 1980-1983
 • Medlem Finansutvalget, Drammen 1984-1987
 • Medlem Helse- og sosialstyret, Drammen 1984-1988
 • Medlem Likestillingsutvalget, Drammen 1984-1988
 • Medlem Plan- og økonomiutvalget, Drammen 1988-1992
 • Medlem Valgnemnda, Drammen 1988-1995
 • Medlem Hovedutvalget for Helse og Sosial, Drammen 1988-1991
 • Leder Likestillingsutvalget, Drammen 1988-1991
 • Varamedlem Styret i Drammensregionens Næringsvekst 1988-1991
 • Leder Kontaktutvalget for Veipakke Drammen 1991-2003
 • Medlem Styret for Kommunenes Sentralforbund, Buskerud 1991-2003
 • Medlem Styret i Drammen kommunale pensjonskasse 1992-1995
 • Nestleder Plan- og økonomiutvalget, Drammen 1992-1995
 • Leder Plan- og økonomiutvalget, Drammen 1994-1999
 • Medlem Rådet for Vestregionen 1995-2001
 • Leder Styret for Drammen havnevesen 1995-2003
 • Leder Valgnemnda, Drammen 1995-1999
 • Medlem A/S Vinmonopolets styre 1996-2001
 • Medlem Styret for kommunelovprogrammet, Norges Forskningsråd 1997-2002
 • Medlem Planlovutvalget 1998-2003
 • Medlem Kontaktutvalget for næringslivet, Drammen 1999-2003
 • Leder Rådet for Vestregionen 2001-2002
 • Nestleder A/S Vinmonopolets styre 2001-2003
 • Leder Brukerutvalget ved Det norske Radiumhospitalet HF 2002-2004
 • Medlem Kontaktutvalget mellom innvandrere og norske myndigheter 2002
 • Medlem Rådet for Vestregionen 2002-2003
 • Medlem A/S Vinmonopolets styre 2003-2005
 • Leder Rådet for Drammensregionen 2003
 • Medlem Brukerutvalget ved Rikshospitalet, Radiumhospitalet HF 2005
 • Medlem Stortingets utvalg for rettferdsvederlag fra 2014
 • Medlem Styret for Buskerud energi
 • Medlem Landsrådet i Kommunenes Sentralforbund

Tillitsverv i partier

 • Medlem Styret i Drammen AUF 1976-1982
 • Varamedlem Styret i Drammen Ap 1978-1979
 • Medlem Styret i Drammen Ap 1980-1982, 1984-1995
 • Leder Styret i Drammen AUF 1982-1983
 • Nestleder Styret i Drammen Ap 1982-1984
 • Leder DNAs kommunalutvalg 2003-2005
 • Medlem DNAs programkomité 2003-2004
 • Medlem Styret i Buskerud AUF

Tillitsverv i organisasjoner

 • Medlem Styret for Strømsgodset Toppfotball 2003-2020
 • Varamedlem, styremedlem nestleder Styret for Buskerud Idrettskrets 2004-2019

Andre administrative verv

 • Varamedlem Representantskapet i Realkreditt 1987-1988
 • Medlem Representantskapet i A/S Finans 1987-1988
 • Medlem Styret for Fremtiden A/S 1991-1999
 • Medlem Styret for Strømsgodset A/S 2005-2020

Litteratur

 • Christoffersen, Lise: 3 kapitler i St.meld. nr. 12 (1988-89) Folketrygdens økonomi og pensjonssystem
 • Hansen, Tore og Lise Christoffersen: "Budsjettering og politisk styring" i Offentlige budsjettprosesser, Universitetsforlaget Oslo 1985
 • Christoffersen, Lise: 9 publikumsundersøkelser i 7 kommuner, 1985
 • Christoffersen, Lise og Jon Arve Nervik: "Sosialkontoret - uførepensjonens venteværelse?" i Trygd som fortjent?, ad Notam 1991
 • Christoffersen, Lise: "Uførepensjonen: Nasjonal vekst med lokale variasjoner" i Forskernes fritt fram, Helse- og Sosialforum 1992
 • Christoffersen, Lise: "Uførepensjonen på 80-tallet - nasjonal vekst med lokale variasjoner" INAS-rapport, 1995