Kaland, Laila

Kaland, Laila (1939-2007)

Parti:
Arbeiderpartiet
Sist innvalgt som representant for
Møre og Romsdal 1997-2001
Ansiennitet:
16 år, 201 dager

Gå til bildegalleri

Kaland, Laila har avgått ved døden.