Lån gitt av Statens Nærings- og distriktsutviklingsfond (SND) til selskapet Pandestor

Innst. S. nr. 107 (2000-2001)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Innstilling avgitt 22.01.2001 Innst. S. nr. 107 (2000-2001)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 22.01.2001

   Behandlet i Stortinget: 09.02.2001