Arnstad, Marit

Arnstad, Marit (1962-)

Parti:
Senterpartiet
Representant for
Nord-Trøndelag 2021-2025
Medlem
Utenriks- og forsvarskomiteen
Ansiennitet:
18 år, 153 dager

Gå til bildegalleri

Tilhører

Den utvidede utenriks- og forsvarskomité

Medlem
19.10.2021 - 30.09.2025

Utenriks- og forsvarskomiteen

Medlem
19.10.2021 - 30.09.2025

Valgkomiteen

Andre nestleder
19.10.2021 - 30.09.2025

Europautvalget

Medlem
19.10.2021 - 30.09.2025

Senterpartiet

Leder gruppestyret
29.09.2023 - 30.09.2025

Biografi

Personalia

 • Født 04.05.1962 i Stjørdal, Nord-Trøndelag
 • Datter av ligningsrevisor og bonde Arne Arnstad (1932-1980) og sykepleier Aasta Auran (1938-)

Stortingsperioder

 • Representant nr 4 for Nord-Trøndelag, 1993 - 1997, Sp.
 • Vararepresentant nr 1 for Nord-Trøndelag, 1997 - 2001, Sp.
 • Representant nr 2 for Nord-Trøndelag, 2001 - 2005, Sp.
 • Representant nr 3 for Nord-Trøndelag, 2013 - 2017, Sp.
 • Representant nr 2 for Nord-Trøndelag, 2017 - 2021, Sp.
 • Representant nr 2 for Nord-Trøndelag, 2021 - 2025, Sp.

Vararepresentasjoner

 • Medlem av Regjeringen 01.10.2013-16.10.2013, Bjørn Arild Gram møtte som representant.

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 1993-97

  Medlem, Den utvidede utenrikskomité, 21.10.1993 - 30.09.1997
  Medlem, Utenrikskomiteen, 21.10.1993 - 30.09.1997

  2001-2005

  Medlem, Næringskomiteen, 22.10.2001 - 22.04.2003
  Medlem, Valgkomiteen, 11.04.2003 - 30.09.2005
  Medlem, Den utvidede utenrikskomité, 22.04.2003 - 30.09.2005
  Medlem, Forsvarskomiteen, 22.04.2003 - 30.09.2005

  2013-2017

  Medlem, Energi- og miljøkomiteen, 22.04.2014 - 30.09.2017
  Medlem, Den utvidede utenriks- og forsvarskomité, 09.04.2014 - 30.09.2017
  Medlem, Næringskomiteen, 17.10.2013 - 22.10.2013
  Leder, Næringskomiteen, 22.10.2013 - 22.04.2014

  2017-2021

  Medlem, Valgkomiteen, 07.10.2017 - 30.09.2021
  Medlem, Utdannings- og forskningskomiteen, 12.10.2017 - 30.09.2021
  Medlem, Den utvidede utenriks- og forsvarskomité, 12.10.2017 - 30.09.2021

  2021-2025

  Medlem, Utenriks- og forsvarskomiteen, 19.10.2021 - 30.09.2025
  Medlem, Valgkomiteen, 09.10.2021 - 19.10.2021
  Medlem, Den utvidede utenriks- og forsvarskomité, 19.10.2021 - 30.09.2025
  Andre nestleder, Valgkomiteen, 19.10.2021 - 30.09.2025

Medlemskap i spesialkomiteer, interne styrer og utvalg m.m.

 • 2013-2017

  Medlem, Reglementskomiteen, 10.01.2017 - 30.09.2017

  2017-2021

  Medlem, Den særskilte komité for å behandle spesielle saker vedrørende korona-krisen, 16.03.2020 - 30.09.2021

Medlemskap i delegasjoner

 • 1993-97

  Medlem, Stortingets delegasjon for forbindelser med Europaparlamentet, 04.11.1993 - 30.09.1997
  Medlem, Den norske delegasjon til EFTAs og EØS' parlamentarikerkomiteer, 04.11.1993 - 30.09.1997
  Medlem, Europautvalget, 06.05.1994 - 30.09.1997

  2001-2005

  Varamedlem, Europautvalget, 06.11.2001 - 30.09.2005

  2013-2017

  Varamedlem, Stortingets delegasjon til NATOs parlamentariske forsamling, 12.11.2013 - 24.04.2014

  2017-2021

  Medlem, Stortingets delegasjon til Den interparlamentariske union (IPU), 26.10.2017 - 30.09.2021
  Delegat, FNs generalforsamling, 01.10.2018 - 30.09.2019

  2021-2025

  Medlem, Stortingets delegasjon for forbindelser med Europaparlamentet, 19.10.2021 - 30.09.2025
  Medlem, Europautvalget, 19.10.2021 - 30.09.2025
  Varamedlem, Stortingets delegasjon til NATOs parlamentariske forsamling, 28.10.2021 - 11.10.2022
  Medlem, Stortingets delegasjon til konferansen for overvåking av EUs utenriks-, sikkerhets- og forsvarspolitikk, 28.10.2021 - 30.09.2025

Medlemskap i gruppestyrer

 • 2001-2005

  Leder gruppestyret, Senterpartiet, 25.03.2003 - 30.09.2005

  2013-2017

  Leder gruppestyret, Senterpartiet, 09.04.2014 - 30.09.2017

  2017-2021

  Leder gruppestyret, Senterpartiet, 02.10.2017 - 30.09.2021

  2021-2025

  Leder gruppestyret, Senterpartiet, 29.09.2023 - 30.09.2025

Medlemskap i regjering

 • Personlig rådgiver, Miljøverndepartementet, 1989 - 1990
  Statsråd, Olje- og energidepartementet, 17.10.1997 - 17.03.2000
  Statsråd, Samferdselsdepartementet, 18.06.2012 - 16.10.2013

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Eksamen videregående skole 1981
 • Cand.jur. 1991

Yrke

 • Medarbeider, Juridisk rådgivning for kvinner 1984
 • Vikariat som journalist i Trønder-Avisa, Nationen og Verdens Gang (VG) 1985-1991
 • Førstekonsulent, Miljøverndepartementet 1992
 • Advokatfullmektig, Wiersholm, Mellbye og Bech 2000-2001
 • Rådgiver, Advokatkontoret Schjødt 2006-2008
 • Advokat, advokatfirmaet Arntzen de Besche 2008-2012

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Varamedlem Stjørdal Kommunestyre 1987-1991

Offentlige verv

 • Leder Statens Naturforvaltningsråd 1990-1994
 • Varamedlem Utvalget for menneskerettigheter 1994-1997
 • Leder Styret for Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 2005-2012
 • Medlem Nidaros bispedømmeråd 2006-2010
 • Medlem Utvalget for utredning av offentlige granskingskommisjoner 2007-2008
 • Medlem Styret for Opplysningsvesenets fond 2009-2011
 • Leder Styret for Statskog SF 2009-2012
 • Nestleder Energiutvalget 2011-2012

Tillitsverv i partier

 • Nestleder Nord-Trøndelag Senterungdom 1979-1981
 • Nestleder Senterungdommens Landsforbund 1982-1985
 • Medlem Sp's sentralstyre 1986-1988, 2003-2005
 • Leder Senterungdommens Landsforbund 1986-1988
 • EF-sekretær Sp 1992-1993
 • Leder Nominasjonskomiteen i Nord-Trøndelag Sp 2010-2011
 • Medlem Styret i Nord-Trøndelag Sp 2010-2012

Tillitsverv i organisasjoner

 • Medlem Styret i "Nei til EF" 1989-1993
 • Internasjonal leder Landsrådet for norske ungdomsorganisasjoner 1989-1991
 • Visepresident Council of European National Youth Committees (CENYC) 1989-1991
 • Medlem Rådet for "Nei til EF" 1990-1997

Andre administrative verv

 • Medlem Styret i Opplysningsutvalg om Norge og EF 1988-1990
 • Medlem Styret i Coop Norge 2000-2001
 • Medlem Styret for Offshore Northern Seas 2000-2002
 • Medlem Styret i Aker Seafood ASA 2005-2011
 • Medlem Styret i Statoil ASA 2006-2007
 • Medlem Styret i Cowi Norge A/S 2006-2008
 • Medlem Styret i Adresseavisen ASA 2007-2009
 • Nestleder Styret i StatoilHydro ASA 2007-2012
 • Nestleder Styret i Polaris Media 2009-2012