Stensland, Sveinung

Stensland, Sveinung (1972-)

Parti:
Høyre
Representant for
Rogaland 2021-2025
Andre nestleder
Justiskomiteen
Ansiennitet:
10 år, 216 dager

Gå til bildegalleri

Tilhører

Justiskomiteen

Andre nestleder
21.10.2021 - 30.09.2025

Valgkomiteen

Varamedlem
09.10.2021 - 30.09.2025

Biografi

Personalia

 • Født 06.11.1972 i Haugesund, Rogaland
 • Sønn av disponent Karl Johan Stensland (1937-2018) og lærer Aud Fjeldheim (1940-)

Stortingsperioder

 • Vararepresentant nr 1 for Rogaland, 2013 - 2017, H.
 • Representant nr 8 for Rogaland, 2017 - 2021, H.
 • Representant nr 4 for Rogaland, 2021 - 2025, H.

Vararepresentasjoner

 • Møtte fast som representant 16.10.2013-30.09.2017 for Bent Høie.

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 2013-2017

  Medlem, Helse- og omsorgskomiteen, 17.10.2013 - 30.09.2017

  2017-2021

  Medlem, Valgkomiteen, 07.10.2017 - 30.09.2021
  Medlem, Helse- og omsorgskomiteen, 12.10.2017 - 19.10.2017
  Andre nestleder, Helse- og omsorgskomiteen, 19.10.2017 - 30.09.2021

  2021-2025

  Varamedlem, Valgkomiteen, 09.10.2021 - 30.09.2025
  Medlem, Justiskomiteen, 19.10.2021 - 21.10.2021
  Andre nestleder, Justiskomiteen, 21.10.2021 - 30.09.2025

Medlemskap i delegasjoner

 • 2013-2017

  Delegat, FNs generalforsamling, 01.10.2014 - 30.09.2015

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Lillesund barneskole 1979-1985
 • Håvåsen ungdomsskole 1985-1988
 • Vardafjell videregående skole, allmennfag (naturfaglinja) 1988-1991
 • Universitetet i Oslo, hovedfag i farmakologi 1992-1997
 • Høyskolen på Vestlandet, Bærekraftig forretningsutvikling 2023 (FØS8301 7,5 studiepoeng (https://www.hvl.no/studier/studieprogram/emne/F%c3%98S8301/))
 • Forsvarets Høyskole, Sjefskurset 2024 (Gjennomførte forsvarets sjefskurs nr 30 vinteren 2024)

Yrke

 • Bud og butikkhjelp, OJ Hanssen AS 1985-1991
 • Praktikant, Sjukehusapoteket i Haugesund 1991-1992
 • Apotekmedarbeider, Apoteket Sfinxen 1992-1996 (deltid)
 • Farmasøyt, Sandvika apotek 1996-1998 (deltid)
 • Løytnant/forsker, Forsvarets farmasøytiske laboratorium 1997-1998 (verneplikt)
 • Produksjonsleder, Weifa AS, Kragerø 1998-1999
 • Farmasøyt, Primex Ingredients ASA 1999-2000
 • Regionssjef, Apotek 1 Norge AS 2000-2011
 • Apoteker, Apotek 1 Kopervik 2001-2003

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Haugesund Bystyre 2007-2011, 2011-2015
 • Medlem Haugesund Formannskap 2009-2011 (Gruppeleder i bystyret i samme periode)
 • Varamedlem Haugesund Formannskap 2011-2013

Fylkespolitisk aktivitet

 • Medlem Fylkesutvalg, Rogaland 2007-2011
 • Medlem Fylkesutvalg, Rogaland 2011-2013 Gruppeleder i perioden

Offentlige verv

 • Leder Ligningsnemda for Haugalandet 2003-2007
 • Medlem Kulturkomiteen, Haugesund 2007-2009
 • Medlem Regional- og kulturutvalget, Rogaland 2007-2011
 • Medlem styret for Haugaland vekst IKS 2007-2011
 • Leder Administrasjonsutvalget, Rogaland 2011-2013
 • Leder Personalpolitisk utvalg, Haugesund 2011-2013
 • Leder Arbeidsmiljøutvalget, Haugesund 2011-2013
 • Medlem styret for Helse Vest RHF 2012-2014

Tillitsverv i partier

 • Leder Tysvær Høyre 2002-2005
 • 2. nestleder Rogaland Høyre 2004-2006
 • Leder Haugesund Høyre 2006-2007
 • Gruppeleder Haugesund Høyres bystyregruppe 2009-2011
 • Gruppeleder Rogaland Høyres fylkestingsgruppe 2011-2013
 • Medlem av arbeidsutvalget og fylkesstyret Rogaland Høyre 2011-2024
 • Leder Rogaland Høyre 2012-2016

Tillitsverv i organisasjoner

 • Styremedlem Stiftelsen Haugesjøen fra 2016 pro bono
 • Styremedlem Stiftelsen Kortanes fra 2021 pro bono

Andre administrative verv

 • Medlem styret for Navamedic ASA 2002-2006
 • Formann styret for Stensland og Søm 2006-2013
 • Medlem styret for Rockfest AS 2008-2011
 • Medlem styret for Stiftelsen Rogalandsforskning 2011-2014
 • Formann styret for Stiftelsen Rogaland Kurs- og Kompetansesenter 2011-2014
 • Formann styret for Haugaland Industri AS 2013-2016