Listhaug, Sylvi

Listhaug, Sylvi (1977-)

Parti:
Fremskrittspartiet
Representant for
Møre og Romsdal 2021-2025
Medlem
Utenriks- og forsvarskomiteen
Ansiennitet:
6 år, 291 dager

Gå til bildegalleri

Tilhører

Den utvidede utenriks- og forsvarskomité

Medlem
19.10.2021 - 30.09.2025

Utenriks- og forsvarskomiteen

Medlem
19.10.2021 - 30.09.2025

Valgkomiteen

Medlem
09.10.2021 - 30.09.2025

Europautvalget

Medlem
19.10.2021 - 30.09.2025

Fremskrittspartiet

Leder gruppestyret
01.10.2021 - 30.09.2025

Biografi

Personalia

 • Født 25.12.1977

Stortingsperioder

 • Vararepresentant nr 2 for Møre og Romsdal, 2001 - 2005, FrP.
 • Vararepresentant nr 3 for Møre og Romsdal, 2005 - 2009, FrP.
 • Vararepresentant nr 1 for Oslo, 2009 - 2013, FrP.
 • Representant nr 2 for Møre og Romsdal, 2017 - 2021, FrP.
 • Representant nr 1 for Møre og Romsdal, 2021 - 2025, FrP.

Vararepresentasjoner

 • Medlem av Regjeringen 01.10.2017-20.03.2018, Jan Steinar Engeli Johansen møtte som representant.
 • Medlem av Regjeringen 03.05.2019-24.01.2020, Jan Steinar Engeli Johansen møtte som representant.

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 2017-2021

  Medlem, Helse- og omsorgskomiteen, 05.04.2018 - 03.05.2019
  Medlem, Finanskomiteen, 29.01.2020 - 04.02.2020
  Andre nestleder, Finanskomiteen, 04.02.2020 - 20.05.2021
  Medlem, Den utvidede utenriks- og forsvarskomité, 12.05.2021 - 30.09.2021
  Medlem, Finanskomiteen, 20.05.2021 - 30.09.2021

  2021-2025

  Medlem, Valgkomiteen, 09.10.2021 - 30.09.2025
  Medlem, Den utvidede utenriks- og forsvarskomité, 19.10.2021 - 30.09.2025
  Medlem, Utenriks- og forsvarskomiteen, 19.10.2021 - 30.09.2025

Medlemskap i delegasjoner

 • 2021-2025

  Medlem, Stortingets delegasjon for forbindelser med Europaparlamentet, 19.10.2021 - 30.09.2025
  Medlem, Europautvalget, 19.10.2021 - 30.09.2025

Medlemskap i gruppestyrer

 • 2017-2021

  Andre nestleder gruppestyret, Fremskrittspartiet, 01.10.2018 - 03.05.2019
  Første nestleder gruppestyret, Fremskrittspartiet, 28.01.2020 - 12.05.2021
  Leder gruppestyret, Fremskrittspartiet, 12.05.2021 - 30.09.2021

  2021-2025

  Leder gruppestyret, Fremskrittspartiet, 01.10.2021 - 30.09.2025

Medlemskap i regjering

 • Statsråd, Landbruks- og matdepartementet, 16.10.2013 - 16.12.2015
  Statsråd, Justis- og beredskapsdepartementet, 16.12.2015 - 17.01.2018
  Statsråd, Justis- og beredskapsdepartementet, 17.01.2018 - 20.03.2018
  Statsråd, Helse- og omsorgsdepartementet, 03.05.2019 - 18.12.2019
  Statsråd, Olje- og energidepartementet, 18.12.2019 - 24.01.2020

Verv

Tillitsverv i partier

 • 1. nestleder Fremskrittspartiet 2018-2021
 • Leder Fremskrittspartiet fra 2021