Helleland, Trond

Helleland, Trond (1962-)

Parti:
Høyre
Representant for
Buskerud 2021-2025
Andre nestleder
Transport- og kommunikasjonskomiteen
Ansiennitet:
26 år, 151 dager

Gå til bildegalleri

Tilhører

Transport- og kommunikasjonskomiteen

Andre nestleder
21.10.2021 - 30.09.2025

Valgkomiteen

Første nestleder
19.10.2021 - 30.09.2025

Høyre

Nestleder gruppestyret
15.10.2021 - 30.09.2025

Biografi

Personalia

 • Født 10.07.1962 i Kvam, Hordaland
 • Sønn av rektor Johannes Helleland (1934-2015) og selvstendig næringsdrivende Ingjerd Berg (1939-2020)

Stortingsperioder

 • Vararepresentant nr 2 for Buskerud, 1989 - 1993, H.
 • Vararepresentant nr 2 for Buskerud, 1993 - 1997, H.
 • Representant nr 4 for Buskerud, 1997 - 2001, H.
 • Representant nr 2 for Buskerud, 2001 - 2005, H.
 • Representant nr 4 for Buskerud, 2005 - 2009, H.
 • Representant nr 3 for Buskerud, 2009 - 2013, H.
 • Representant nr 2 for Buskerud, 2013 - 2017, H.
 • Representant nr 2 for Buskerud, 2017 - 2021, H.
 • Representant nr 2 for Buskerud, 2021 - 2025, H.

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 1997-2001

  Medlem, Familie-, kultur- og administrasjonskomiteen, 21.10.1997 - 30.09.2001

  2001-2005

  Medlem, Valgkomiteen, 09.10.2001 - 30.09.2005
  Varamedlem, Den utvidede utenrikskomité, 22.10.2001 - 30.09.2005
  Leder, Justiskomiteen, 22.10.2001 - 30.09.2005

  2005-2009

  Varamedlem, Valgkomiteen, 10.10.2005 - 30.09.2009
  Medlem, Transport- og kommunikasjonskomiteen, 19.10.2005 - 30.09.2009

  2009-2013

  Medlem, Kommunal- og forvaltningskomiteen, 20.10.2009 - 07.05.2013
  Medlem, Transport- og kommunikasjonskomiteen, 07.05.2013 - 30.09.2013

  2013-2017

  Medlem, Den utvidede utenriks- og forsvarskomité, 17.10.2013 - 30.09.2017
  Medlem, Valgkomiteen, 08.10.2013 - 30.09.2017
  Medlem, Utenriks- og forsvarskomiteen, 17.10.2013 - 30.09.2017

  2017-2021

  Medlem, Valgkomiteen, 07.10.2017 - 30.09.2021
  Medlem, Den utvidede utenriks- og forsvarskomité, 12.10.2017 - 30.09.2021
  Medlem, Utenriks- og forsvarskomiteen, 12.10.2017 - 30.09.2021

  2021-2025

  Første nestleder, Valgkomiteen, 19.10.2021 - 30.09.2025
  Medlem, Valgkomiteen, 09.10.2021 - 19.10.2021
  Medlem, Transport- og kommunikasjonskomiteen, 19.10.2021 - 21.10.2021
  Andre nestleder, Transport- og kommunikasjonskomiteen, 21.10.2021 - 30.09.2025

Medlemskap i spesialkomiteer, interne styrer og utvalg m.m.

 • 2001-2005

  Varamedlem, Styret for Pensjonsordningen for stortingsrepresentanter, 04.12.2001 - 30.09.2005

  2005-2009

  Medlem, Styret for Pensjonsordningen for stortingsrepresentanter, 13.12.2005 - 30.09.2009

  2017-2021

  Medlem, Den særskilte komité for å behandle spesielle saker vedrørende korona-krisen, 16.03.2020 - 30.09.2021

Medlemskap i delegasjoner

 • 1997-2001

  Personlig varamedlem, Stortingets delegasjon til Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europas (OSSEs) parlamentariske forsamling, 04.11.1997 - 30.09.2001

  2001-2005

  Medlem, Stortingets delegasjon til Nordisk råd, 26.10.2001 - 30.09.2002
  Varamedlem, Stortingets delegasjon til NATOs parlamentariske forsamling, 16.11.2001 - 30.09.2005
  Medlem, Stortingets delegasjon til Nordisk råd, 17.10.2002 - 30.09.2005

  2005-2009

  Medlem, Stortingets delegasjon til Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europas (OSSEs) parlamentariske forsamling, 10.11.2005 - 30.09.2009
  Delegat, FNs generalforsamling, 2006 -

  2009-2013

  Medlem, Stortingets delegasjon til Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europas (OSSEs) parlamentariske forsamling, 22.10.2009 - 30.09.2013
  Varamedlem, Europautvalget, 09.11.2009 - 30.09.2013

  2013-2017

  Medlem, Stortingets delegasjon for forbindelser med Europaparlamentet, 17.12.2015 - 30.09.2017
  Medlem, Stortingets delegasjon til Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europas (OSSEs) parlamentariske forsamling, 12.11.2013 - 30.09.2017
  Varamedlem, Stortingets delegasjon til Nordisk råd, 24.10.2013 - 30.09.2017
  Medlem, Europautvalget, 17.10.2013 - 30.09.2017
  Varamedlem, Stortingets delegasjon for forbindelser med Europaparlamentet, 12.11.2013 - 17.12.2015

  2017-2021

  Medlem, Europautvalget, 12.10.2017 - 30.09.2021
  Medlem, Stortingets delegasjon for forbindelser med Europaparlamentet, 12.10.2017 - 30.09.2021
  Varamedlem, Stortingets delegasjon til Nordisk råd, 17.10.2017 - 30.09.2021
  Medlem, Stortingets delegasjon til NATOs parlamentariske forsamling, 24.10.2017 - 30.09.2021

  2021-2025

  Medlem, Stortingets delegasjon til NATOs parlamentariske forsamling, 28.10.2021 - 09.11.2021
  Leder, Stortingets delegasjon til NATOs parlamentariske forsamling, 09.11.2021 - 30.09.2025

Medlemskap i gruppestyrer

 • 2009-2013

  Innpisker, Høyre, 01.10.2009 - 30.09.2013
  Medlem gruppestyret, Høyre, 01.10.2009 - 30.09.2013

  2013-2017

  Leder gruppestyret, Høyre, 17.10.2013 - 30.09.2017

  2017-2021

  Leder gruppestyret, Høyre, 04.10.2017 - 30.09.2021

  2021-2025

  Nestleder gruppestyret, Høyre, 15.10.2021 - 30.09.2025

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Hallingdal Gymnas, naturfaglinje 1981
 • Concordia College, Moorhead, MN, USA, American Studies 1981-1982
 • Cand.mag. (statsvitenskap, historie og offentlig rett), UiO 1989
 • Alle kurseksamener i statsvitenskap hovedfag 1993

Yrke

 • Konsulent (reiseliv) Buskerud fylkeskommune 1995
 • Konsulent (regionalutvikling) Buskerud fylkeskommune fra 1996

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Varamedlem Drammen Formannskap 1995-1999

Fylkespolitisk aktivitet

 • Medlem Fylkesting, Buskerud 1987-1991
 • Medlem Fylkesutvalg, Buskerud 1991-1995

Offentlige verv

 • Medlem Landsutvalg for Tillitsmenn i Forsvaret 1982-1983
 • Medlem Organisasjonskomiteen for Ungdomsåret 1985
 • Medlem Sivilforsvarsrådet 1986-1988
 • Medlem Buskerud Reiselivsråd 1987-1993
 • Medlem Hovedutvalget for næring, ressurs og miljø, Buskerud 1987-1995
 • Varamedlem Statens Naturforvaltningsråd 1990-1994
 • Medlem Kringkastingsrådet 1994-1997
 • Medlem Hovedutvalget for sentraladministrasjonen 1995-1997
 • Leder Administrasjonsutvalget, Drammen 1995-1999

Tillitsverv i partier

 • Formann Ål Unge Høyre 1980-1981
 • Viseformann Buskerud Unge Høyre 1983-1984
 • Medlem Unge Høyres sentralstyre 1984-1988
 • Medlem Høyres sentralstyre 1986-1988, 1990-1998
 • Formann Unge Høyres Landsforbund 1986-1988
 • Medlem Høyres arbeidsutvalg 1986-1988
 • Visepresident Nordisk Ungkonservativ Union 1987-1989
 • Medlem Høyres programkomité 1988-1989, 1995-1997
 • Politisk sekretær Buskerud Høyre 1989-1989
 • Viseformann Unge Høyres europeiske samarbeidsorganisasjon DEMYC 1989-1993
 • Leder Buskerud Høyre 1990-1998
 • Rådgiver Høyres stortingsgruppe 1994-1994

Tillitsverv i organisasjoner

 • Medlem Landsrådet for Norske Ungdomsorganisasjoner (LNU) 1985-1986
 • Medlem Internasjonalt Utvalg, Landsrådet for Norske Ungdomsorganisasjoner 1986-1987
 • Medlem Styret i Folk og Forsvar 1986-1992

Andre administrative verv

 • Medlem Styret for Drammen og Omegn Busslinjer (DOB a/s) 1996-1999
 • Leder Styret for Buskerud Næringsselskap A/S 1999-2001