Støre, Jonas Gahr

Støre, Jonas Gahr (1960-)

Statsminister
Parti:
Arbeiderpartiet
Representant for
Oslo 2021-2025
Ansiennitet:
14 år, 239 dager

Gå til bildegalleri

Jacobsen, Frode møter fast for Støre, Jonas Gahr.

Biografi

Personalia

 • Født 25.08.1960 i Oslo, Oslo
 • Sønn av skipsmegler Ulf Jonas Støre (1925-2017) og husmor Unni Gahr (1931-2021)

Stortingsperioder

 • Representant nr 9 for Oslo, 2009 - 2013, A.
 • Representant nr 6 for Oslo, 2013 - 2017, A.
 • Representant nr 1 for Oslo, 2017 - 2021, A.
 • Representant nr 2 for Oslo, 2021 - 2025, A.

Vararepresentasjoner

 • Medlem av Regjeringen 01.10.2009-30.09.2013, Truls Wickholm møtte som representant.
 • Medlem av Regjeringen 01.10.2013-16.10.2013, Vegard Grøslie Wennesland møtte som representant.
 • Medlem av Regjeringen fra 14.10.2021, Frode Jacobsen møter som representant.

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 2013-2017

  Medlem, Finanskomiteen, 17.10.2013 - 22.10.2013
  Første nestleder, Finanskomiteen, 22.10.2013 - 19.06.2014
  Medlem, Den utvidede utenriks- og forsvarskomité, 19.06.2014 - 30.09.2017
  Medlem, Utenriks- og forsvarskomiteen, 19.06.2014 - 30.09.2017

  2017-2021

  Medlem, Valgkomiteen, 07.10.2017 - 11.10.2017
  Første nestleder, Valgkomiteen, 12.10.2017 - 30.09.2021
  Medlem, Utenriks- og forsvarskomiteen, 12.10.2017 - 30.09.2021
  Medlem, Den utvidede utenriks- og forsvarskomité, 12.10.2017 - 30.09.2021

  2021-2025

  Medlem, Valgkomiteen, 09.10.2021 - 14.10.2021

Medlemskap i spesialkomiteer, interne styrer og utvalg m.m.

 • 2017-2021

  Medlem, Den særskilte komité for å behandle spesielle saker vedrørende korona-krisen, 16.03.2020 - 18.03.2020
  Første nestleder, Den særskilte komité for å behandle spesielle saker vedrørende korona-krisen, 18.03.2020 - 30.09.2021

Medlemskap i delegasjoner

 • 2013-2017

  Medlem, Europautvalget, 19.06.2014 - 30.09.2017
  Medlem, Stortingets delegasjon for forbindelser med Europaparlamentet, 17.12.2015 - 30.09.2017

  2017-2021

  Medlem, Stortingets delegasjon for forbindelser med Europaparlamentet, 12.10.2017 - 30.09.2021
  Medlem, Europautvalget, 12.10.2017 - 30.09.2021

Medlemskap i gruppestyrer

 • 2013-2017

  Leder gruppestyret, Arbeiderpartiet, 18.06.2014 - 30.09.2017

  2017-2021

  Leder gruppestyret, Arbeiderpartiet, 01.10.2017 - 30.09.2021

  2021-2025

  Leder gruppestyret, Arbeiderpartiet, 01.10.2021 - 13.10.2021

Medlemskap i regjering

 • Utenriksminister, Utenriksdepartementet, 17.10.2005 - 21.09.2012
  Statsråd, Helse- og omsorgsdepartementet, 21.09.2012 - 16.10.2013
  Statsminister, Statsministerens kontor, 14.10.2021 -

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Slemdal barneskole 1967-1973
 • Ris ungdomsskole 1973-1976
 • Berg videregående skole 1976-1979
 • Sjøkrigsskolen 1979-1980
 • Institut d'Études Politiques de Paris 1981-1985 (statsviter)

Yrke

 • Fenrik i Kgl. Norske marine 1980-1981
 • Forsker for Scenarier 2000 ved BI 1986-1988
 • Research fellow, Harvard Law School 1986-1988 (ved ulike kurs og undervisningsopplegg)
 • Spesialrådgiver ved Statsministerens kontor 1989-1995
 • Ekspedisjonssjef ved Statsministerens kontor 1995-1997
 • Executive director WHO, Geneve 1998-2000
 • Statssekretær og stabssjef ved Statsministerens kontor 2000-2001
 • Styreleder ved Econ Analyse 2002-2003
 • Generalsekretær i Norges Røde Kors 2003-2005

Medaljer og utmerkelser m.m.

 • Godt lederskap 2008
 • Willy Brandt-prisen 2013

Verv

Offentlige verv

 • Leder Global Action Group on the Arctic, World Economic Forum fra 2014
 • Styremedlem International Crises Group fra 2014

Tillitsverv i partier

 • Medlem Styret for Oslo A's internasjonale forum 2001-2002
 • Nestleder Styret for Oslo A's internasjonale forum 2002-2003
 • Leder Sosialistinternasjonalens Midtøsten komité 2006-2010
 • Medlem Styret for Oslo Arbeiderparti fra 2010
 • Medlem Arbeiderpartiets sentralstyre fra 2011
 • Leder DNA fra 2014

Litteratur

 • Scenarier 2000, Universitetsforlaget Oslo 1987
 • Human Security, Harvard Boston 2003
 • Norge, en reise verdt?, Kagge Oslo 2003
 • Barents 2015, Econ Oslo 2004
 • Støre, Jonas Gahr: Å gjøre en forskjell: refleksjoner fra en norsk utenriksminister, Cappelen Damm Oslo 2008
 • Støre, Jonas Gahr: I bevegelse, Cappelen Damm Oslo 2014