Årsrapporter fra Stortingets faste delegasjoner til internasjonale parlamentariske forsamlinger for 2012

Dette dokument

  • Dokument 17 (2012-2013)
  • Kildedok: Årsrapporter fra Stortingets faste delegasjoner til internasjonale parlamentariske forsamlinger for 2012
  • Dato: 23.04.2013
  • Sidetall: 24

Innhold