Riksrevisjonens undersøkelse av ivaretakelse av veteraner fra internasjonale operasjoner

Innhold