Riksrevisjonens undersøkelse av digitalisering av kommunale tjenester

Dette dokument

  • Dokument 3:6 (2015-2016)
  • Dato: 12.01.2016
  • Utgiver: Riksrevisjonen
  • Sidetall: 104

Innhold