Riksrevisjonens undersøkelse av digitalisering av kommunale tjenester

Dokument 3:6 (2015-2016), Innst. 295 S (2015-2016)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Dokument fra Riksrevisjonen Saken er behandlet i kontroll- og konstitusjonskomiteen Innstilling avgitt 19.05.2016 Innst. 295 S (2015-2016)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Riksrevisjonen har gjennomført en forvaltningsrevisjon om digitalisering av kommunale tjenester. Målet med undersøkelsen har vært å kartlegge status for, vurdere betydningen av og mulige hindringer for digitaliseringen av kommunale tjenester med utgangspunkt i Stortingets mål om helhetlige og fullstendige offentlige digitale tjenester. Det er undersøkt hvordan Kommunal- og moderniseringsdepartementets virkemiddelbruk bidrar til digitalisering av kommunale tjenester. Komiteen understreker i innstillingen at det er viktig å ta på alvor Riksrevisjonens funn som viser at kommunene i Norge generelt er kommet til kort i digitaliseringen av kommunale tjenester. Komiteen mener det er kritikkverdig at Stortingets mål om helhetlig og fullstendige offentlige digitale tjenester til innbyggere og næringsliv ikke oppfylles. Stortinget har vedtatt at rapporten skal vedlegges protokollen.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 19.05.2016

   Behandlet i Stortinget: 07.06.2016