Ombudsmannsnemnda for Forsvaret sin innberetning om virksomheten i tiden 1. januar – 31. desember 2015

Dette dokument

  • Dokument 5 (2015–2016)
  • Dato: 01.04.2016
  • Utgiver: Ombudsmannsnemnda for Forsvaret

Innhold